Pastorsamling 2019

Fra 4. - 6. juni er det pastorsamling på Stavern folkehøyskole. Temaet for pastorsamlingen er «Jesus i hverdagen». Egil Elling Ellingsen, hovedpastor i Imi-kirken, blir med som hovedtaler. Det blir seminarer, bønn, lovsang, forbønn, samtaler og fellesskap.

Pastorsamlingen starter med lunch tirsdag 4. juni kl 12, og avsluttes med middag torsdag 6. juni kl 16. 

🔗 Last ned program for pastorsamlingen (pdf).
🔗 Lenke til påmelding.

Samlingen er for alle pastorer i Frikirken, men er også åpen for andre med leder/forkynneransvar i menighetene. Det er ønskelig at hver menighet i alle fall stiller med sin hovedpastor. FriBU inviterer alle FriBU-arbeidere med på onsdag 5. juni.

Pastorsamlingen skal være relevant for deg som pastor og menigheten du leder! Den skal gi deg påfyll i tjenesten! Dette er viktige dager for å lære av og bli inspirert av hverandre. For å bygge nettverk og ha fellesskap pastorene og menighetene imellom. For å ha viktige samtaler om aktuelle teologiske spørsmål.

Dette året ønsker vi å bevisstgjøre oss vår teologi om samlivsetiske spørsmål. Og vi ønsker å hjelpe hverandre til å kunne snakke godt sammen i menighetene og kirka vår om disse utfordrende spørsmålene

🔗 Last ned reiseregning (Excel)
📧 Send reiseregning til [email protected] (frist 27. juni 2019).

Program for pastorsamlingen

Tirsdag 4. juni

10.00 Registrering
12.00 Lunsj (til 12.45)
13.00 Åpningssamling: «Jesus i hverdagen». Inspirerende glimt av hva Gud gjør rundt om i Frikirka (til 14.15)
14.15  Kort-seminarer – 3 x 20 min, velg 3
- Kirka som ressurs for barnefamilier. Thea Frøystad, FriBU
- Inspirerende gudstjenester – Prosjekt søndag. Håvard Haugland, FriBU
- Multipliserende lederskap - hvordan utvikle nye ledere. Lars Øystein Folkedal, Karmøy Frikirke
- Hvordan se vekst i smågruppe-arbeid? Maria Timenes, Hånes Frikirke
- Å bli en bibellesende menighet – å stimulere til at boka blir lest og levd. Ketil Willard, Greåker Frikirke
- Bønn i menighetens liv. Morten Edvardsen, Tønsberg Frikirke
- Team & tjeneste – å mobilisere frivillige til å tjene. Pastorteamet i Hamar Frikirke
15.30 Pause
16.00 «Hvordan kommunisere godt om vanskelig temaer?» v/synodens tilsynsmenn Jarle Skullerud og Else Birgit Bergem Strand 
17.00 Middag
18.00 Pause
19.30 Kveldsmøte. Tale v/: Ann Christin Østerberg, Inspire kirken Horten: «Kom til meg». Lovsang. Forbønn. Presentasjon av nye pastorer.
21:00 Sosialt

Onsdag 5. juni

07.30 Morgenbønn
08.00 Frokost (til 08.45)
09.00 Morgenmøte. Undervisning v/: Egil Elling Ellingsen, Imi-kirken: «Bli i meg»
10.30 Pause
11.00 Samling: «Nytt og nyttig fra hovedkontoret»
12.00 Lunsj (til 12.45)
13.00 Teologisk arbeid med samlivsetiske spørsmål v/teologisk fagråd
- Teologisk undervisning m/refleksjonsgrupper
- Sjelesørgerisk undervisning & gruppesamtale
17.00 Middag
18.00 Pause
19.30 Kveldsmøte: Tale v/ Egil Elling Ellingsen, Imi-kirken: «Følg meg». Lovsang & Forbønn.
21.00 Sosialt

Torsdag 6. juni

07.30 Morgenbønn
08.00 Frokost (til 08.45)
09.00 Morgenmøte: «Jesus i min hverdag». Input ved ulike pastorer med temaene
- «Jesus som min Herre», Knut Amund Låstad, Bergen Frikirke
- «Jesus som min frelser», Ane Gunhild Sveen, Stavern Frikirke
- «Jesus som mitt forbilde», Ingebrigt Kvam, Trondheim Frikirke
10.00 Pause
10.30 Seminar ved Stian Kilde Aarebrot, prest i Areopagos: «Hvordan hjelpe hverandre til å vokse i tro og etterfølgelse av Jesus? Om å innarbeide vaner som former og modner oss».
12.00 Lunsj (til 12.45)
13.00 «Pastoren som leder» - samling med fokus på lederskap og lederutrustning, med bl.a. Jan Inge Ringsby.
14.30 Pause
15.00 Avslutningssamling m/Jarle Skullerud: Hva tar vi med oss videre? Bønn for menigheter og kirka vår. Utsendelse
16:00 Middag

Avreise

🔗 Last ned programmet for pastorsamlingen som pdf.