fribu_soknad_some_bilde_2

Nytt læringsnettverk

Høsten 2021 setter Frikirken og FriBU i gang med læringsnettverket "Neste generasjon", der hovedfokus er arbeid i menigheten rettet mot aldersgruppen 0-12 år.

Gjennom læringsnettverket "Neste generasjon" er målet at menighetene ser vekst i antall barnefamilier, og får økt bevissthet i trospraksiser og utøvelse av tro på hjemmebane.
 

Gå til brosjyre her.