2020-10-28-korona-nettsiden

Åpner for flere deltakere

Fra fredag 21. januar kl.12.00 åpner regjeringen for flere deltakere på arrangementer, og det innføres en gradering basert på lokalets kapasitet og kohorter.

Samtidig opprettholdes kravet om at ansvarlig arrangør skal ha oversikt over deltakerne, jf.covid-19-forskriftens §13 d.

Norges Kristne Råd har fått flere spørsmål om dette, og har tatt det opp med Barne- og familiedepartementet. De har videre vært i kontakt med Helsedepartement, som sier at det forskriftsfestede kravet om å registrere hvor deltakerne sitter på faste, tilviste plasser, fortsatt gjelder.

Les pressemeldingen på regjeringens hjemmesider

-----------------

Nye tiltak trådte i kraft torsdag 13. januar. Regjeringen går nå inn for 200 deltakere på gudstjenester, forutsatt tilviste plasser.

Norges Kristne Råd har oppdatert sin smittevernveileder.  Den gjelder fra 13.1.2022.

Norges Kristne Råd holder jevnlig kontakt med departementet, på vegne av allle kirkene. De fikk på plass følgende presisering etter pressekonferansen: "Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand."

-----------------

2021.

Regjeringen holdt pressekonferanse mandag 13. desember, og la frem nye tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien, som også har virkning for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet: 

Norges Kristne Råd (NKR) har oppdatert sin smittevernveileder 15.12.21. 

Hovedpunktene i gjeldende Covid-19-forskrift er gjengitt i innledningen på side 2 og 3. Mer utførlige råd vedrørende gjennomføring av forsvarlig smittevern ved arrangementer i kirker og menigheter står i kapitel 2,3 og 4 i denne veilederen. 

Merk: Etter at den første meldingen gikk ut fra Barne- og familiedepartementet tirsdag 14. desember, har NKR mottatt følgende korreksjon:

«Det ble likevel ikke besluttet et unntak for de som fremfører korsang. Det betyr at kor og korps inngår i det totale antall deltakere på arrangementer. Det er kun gjort følgende unntak fra hvem som skal telles med i antallet består i forskriften § 13 a:

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør»

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler:

  • inntil 20 personer innendørs
  • 50 på minnestund
  • 50 utendørs

Innendørs offentlig arrangement:

  • inntil 20 personer uten faste tilviste sitteplasser
  • inntil 50 personer med faste tilviste sitteplasser

Utendørs offentlig arrangement:

  • inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser
  • inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser

• «Kirkevandring» som en mulighet - nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut.

• Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer.

• Munnbind påbys på alle innendørs arrangementer når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Generelle nasjonale anbefalinger:

• Det anbefales å utsette eller avlyse alle arrangementer, men unntak for tilbud til sårbare grupper som f.eks. rusavhengige, bostedsløse og enslige.

• Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme seg til arrangement.

Se oversikten over nasjonale råd og regler på regjeringens hjemmesider.
Se oversikten over regionale tiltak på regjeringens hjemmesider.