Nye regler for personvern

Alle arbeidsgivere må forholde seg til nye personvernregler fra mai 2018. Da stilles det enda strengere krav til oversikt, og oppbevaring av personalopplysninger.

I mai 2018 trer de nye personvernreglene (GDPR) i kraft. De fleste av Frikirkens menigheter har ansatte og er dermed arbeidsgivere som må forholde seg til de nye reglene. De nye reglene har strengere krav til oversikt, og oppbevaring av personalopplysninger.

Men også utfra dagens lovverk, er det nyttig med et egnet personalsystem. Hovedkontoret tilbyr menighetene å bli med som brukere av et enkelt system utviklet i samarbeid mellom Virke, Itet og 4Human. Dette er et godt hjelpemiddel for lagring og ajourhold av opplysninger og dokumenter som gjelder ansatte – eventuelt også frivillige medarbeidere. Systemet kan også brukes for registering og oppfølging av blant annet sykefravær, ferie/annet fravær, andre hendelser, medarbeidersamtaler osv.

For nærmere informasjon, ta kontakt med personalrådgiver Hilde Charlotte Mørland på tlf. 901 42 055.

Siste: Forsinket

Den nye personopplysningsloven er vedtatt av Stortinget, men innføringen av loven blir forsinket. Den må først innlemmes i EØS-avtalen og kan tidligst tre i kraft 1. juli. Det er varslet ytterligere forsinkelse. Se artikkel på digi.no.

🔗 Gå til artikkel om emnet på digi.no (lenke åpner i eget vindu).