Pinseaksjon

Fra 20. til 24. mai har Frikirkens misjonsarbeid en pinseaksjon. Denne gangen samler vi inn til vår partner, Det Palestinske Bibelselskap (PBS). Vi ønsker å hjelpe dem så de kan hjelpe sitt eget folk, de som er syke av korona eller som trenger humanitær hjelp etter å ha bli drevet ut i fattigdom som konsekvens av pandemien.

Generalsekretær i PBS, Nashat Filmon sier: «Takk for at dere hjelper oss med å sørge for åndelig oksygen til folket vårt, hvilket er Guds ord. Og at vi når ut med det fysiske oksygenet sånn at folk får puste. Vi tror og håper at dette initiativet vil få mange tilbake til liv, både åndelig og fysisk sett. Tusen takk for deres bidrag!». 

Hvordan? 

Som i fjor arrangerer vi et digitalt misjonsløp som privatpersoner kan melde seg på, eller menigheter kan velge ut en dag og ha felles misjonsløp til inntekt for aksjonen. Da skaffer deltakerne personlige sponsorer, som støtter per kilometer deltakeren går eller løper. Ellers er det kun kreativiteten som setter grenser for hvordan man kan samle inn til aksjonen. Det går også an å ta inn en kollekt eller bare gi en personlig enkeltgave.

🔗 Klikk på lenken og registrer deg til misjonsløpet 
🔗 Få gode tips og la deg inspirere av Moss Frikirkes misjonsløp

Nashat Filmen, generalsekretær i Det Palestinske Bibelselskapet. Foto: Dag K SmemoOnsdag 19.mai klokka 20 hadde vi et eksklusivt zoommøte med generalsekretær i Det Palestinske Bibelselskap: Nashat Filmon. Han fortalte oss om situasjonen på Gaza, og om hvordan det går med hjelpeaksjonen som vi støtter. 

Ressurser

Vi legger ut alt som produseres av ressurser her på Frikirkens hjemmeside. Vi har plakater i ulike formater, inkludert bilder og plakater til sosiale medier. Det vil også bli laget en eventside på Facebook, der vi håper mange vil følge oppdateringer gjennom aksjonsdagene. Vi lager også en liten film på 1–1,5 minutt som kan vises i menigheten eller på digitale samlinger, eller legges ut digitalt på menighetens hjemmeside eller i sosiale medier. Ta gjerne kontakt med bistandskonsulent Ingjerd Bandak for informasjon.  

🔗 Lenke til eventsiden på Facebook

Bilder til sosiale medier

Facebook-coverbilde, 820x312px
Facebookgruppe-coverbilde, 1640x856px
Kvadratisk bilde, 320x320px

Papiranonsefiler

Helside tabloid, 246x365mm PDF
Halvside tabloid, 246x181mm PDF

Nettannonsefiler

320x320px
500x262px
980x300px
1500x1000px

Hva samler vi inn til?  

  • Oksygengenerator til bruk i folks hjem: 6000 kr 
  • En boks mat til en familie: 700 kr 
  • Helsetjenester og medisin til eldre: 400 kr 
  • Varmt teppe: 300 kr 
  • Varmt måltid: 100 kr 

Hvorfor hjelp til Palestina?  

Det Palestinske Bibelselskap har lenge vært opptatt av å utgjøre en forskjell for sitt folk og sin nasjon, både åndelig, sosialt og fysisk. På Gaza og Vestbredden lider mennesker under pandemien. Frikirken vil hjelpe Det Palestinske Bibelselskap med å gi humanitær og medisinsk hjelp.   

Området har blitt hardt rammet av koronapandemien, hatt månedsvis med stengte skoler og fått mange arbeidsledige. Mange, særlig kristne i Betlehem, har tradisjonelt jobbet med turisme, og hele sektorens inntekter har uteblitt. Palestinerne på Vestbredden og på Gaza var i utgangspunktet presset økonomisk, og pandemien har gjort at mange er drevet ut i fattigdom.   

«Hvis du går i gatene her, kan du se håpløsheten i ansiktene. Folk er frustrerte og redde, og butikker er stengt. Det Palestinske Bibelselskap ser etter muligheter til å tjene, hjelpe, løfte opp og oppmuntre – særlig den unge generasjonen», sier generalsekretær i PBS, Nashat Filmon.   

Palestina har ikke et velferdssystem som Norge. Hvis man skal få god helsehjelp, må man betale for det. Nå er sykehusene overfylt og koronasyke pasienter sitter utenfor sykehuset med tepper, eller de sendes hjem. Frikirken samler inn penger så PBS kan kjøpe inn mobile oksygengeneratorer slik at folk kan få pustehjelp hjemme. Håpet er at flere syke overlever ved at de får oksygenhjelp, til de gradvis blir bedre.  

Innbetaling 
Gå til gi.frikirken.no og skroll ned til pinseaksjonen for å gi.  
Vipps 7777, merk: pinse.
Gi til misjonens kontonummer: 3000.21.94976. Merk: pinse.

Din gave og hele kirkens gaver, bønner og engasjement, bærer vårt misjonsarbeid. Tusen takk til dere alle!