Misjonsressurser

bonnefolder-vaar2018-tekst

Nyheter

Fordi Frikirken arbeider i sensitive områder, er informasjonen på nettsidene begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter:

  • Pastor/menighetskontor får info gjennom menighetsposten den 1. i hver måned.
  • Inntrykk fra arbeidet postes i facebookgruppa "Frikirken – med evangeliet til unådde". Du må søke om medlemsskap.
  • Vi bruker e-post. Du kan be om informasjon fra Frikirkens hovedkontor og motta nyhetsbrev fra utsendingene i bestemte land.
  • Aktuelle bønneemner finner du i bønnefolderen.

📧 Send e-post til Frikirkens misjonsavdeling (åpner ny e-post i ditt e-postprogram)
🔗 Lenke til oppdatert bønnefolder for Frikirkens misjonsarbeid.

Aktuelt: Filmsnutter fra Japan.

🔗 Lenke til video fra arbeidet i Japan (for barn).
🔗 Lenke til video fra arbeidet i Japan (for alle).

speidermerke-misjon-liten

Dokumenter

"Jesus til nye mennesker" er et av tre hovedpunkter i Frikirkens målplan for perioden 2018-2023. Temaet "Misjon" har disse kulepunktene:

  • Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
  • Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene våre.
  • Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
  • Vi har styrket misjonsinnsatsen i Midtøsten.
  • Vi har økt misjonsgaven.

🔗 Se punktene om misjon i sammenheng med hele hovedpunktet om Jesus til nye mennesker.

I 2010 utga Frikirken en prinsipperklæring kalt "Misjon til Israel og folkeslagene". Den har et særlig perspektiv på situasjonen i Midtøsten, men inneholder også mer generelle føringer for Frikirkens misjonsvirksomhet.

🔗 Lenke til dokumentet "Misjon til Israel og folkeslagene".