Palestina

Frikirken hadde egen utsending til Det Palestinske Området 2003 – 2017. Vår hovedsamarbeidspartner er Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i landet. Dette gjør de ved å skaffe kristent materiell, ha bibelstudier, utruste unge ledere, undervise om familieliv og oppdragelse, stimulere til kreativitet og utfordre holdninger.  Videre ønsker de å bygge broer over til den muslimske majoriteten. Dette gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken/Digni støtter, og andre humanitære- og sosiale prosjekter. PBS er genuint engasjert i sitt samfunn og ønsker å bety en positiv forskjell der de er.

Prosjekt: Confict Transformation in Palestinian Areas (CTPA). Frikirken samler inn 270.000 kr i 2018

CTPA er en etterfølger av prosjektet vi hadde helt siden 2003 (OPCY). I dag er prosjektet tungt inne i utdanningssystemet i De Palestinske områdene der de har stor tillit og får lære opp sosialarbeiderne i skole etter skole til hvordan de kan takle konflikter i skolene, barn med ulike vanskeligheter osv. De jobber i en kontekst som har vært preget av konflikter i flere tiår, og flere generasjoner er preget av dette. CTPA bruker undervisningsmetoder som er nye i en palestinsk kontekst, blant annet noe som heter Valuing differences og Social Emotional Training. Videre driver de med ledertrening av ungdom. Hver fredag har de direkte sendt program på nasjonal palestinsk barneTV, der de bruker dokketeater for å formidle gode verdier og bibelske prinsipper. Dette prosjektet sponses 90 % av Norad/Digni gjennom oss, men vi må skaffe egenandelen på 270 000 selv.

Prosjekt: Jerusalem Unites Us (JUU). Frikirken samler inn 182.832 kr i 2018

I 2018 starter en ny prosjektfase av det som før var ´Peace and Co existence in East Jerusalem´ (PCEJ). JUU har fortsatt fokus på Øst Jerusalem. Bydelen preges av mangel på lederskap og den er neglesjert og overlatt til seg selv på mange måter. Vold og sosiale problemer er utbredt. JUU jobber gjennom skoler, sivilsamfunnsgrupper (kristne og muslimske) og gjennom et tidsskrift som fokuserer på kristne og muslimers positive bidrag til byen gjennom årenes løp og i dag. De ønsker også å få kristne og muslimer til å ta initiativer sammen for å forbedre samfunnet sitt. Også her betaler Norad 90 % av kostnadene, men vi samler inn egenandelen på 182.832 kr.

Prosjekt: Palestinian Ministries. Frikirken samler inn 165.000 kr i 2018

Dette er et prosjektfond som våre partnere kan søke fra for spesifikke initiativer eller prosjekter som de har i 2018.