Marianne Boklund Jakobsen sammen med japanske venner

Japan

I Japan er Frikirken til stede i storbyen Nagoya. Vi har fem utsendinger i byen: Ingebjørg og Nathan Mikaelsen, Marianne Boklund Jacobsen og Ruth Kari og Knut Ola Topland med barna Karen, Marie og Julia.

Utsendingenes virksomhet består for en stor del i

  • å evangelisere
  • å utruste kristne til å dele budskapet om Jesus videre til sin familie og sin vennekrets
  • å betjene husfellesskap/småfellesskap og en månedlig storsamling

Frikirken favner bredt, blant annet på grunn av utsendingenes ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Vi arbeider blant ungdom, småbarnsfamilier, voksne, eldre og hjemløse. Teamet er stadig på lekeplasser, parker, universiteter i byen og er også engasjert med matutdeling og evangelisering blant hjemløse. Gjennom et gjensidig åpent samarbeide med lokale kirker og misjonærer, ser vi flere frelst og døpt og opplever hvordan Jesu legeme er i funksjon i storbyen Nagoya.

FriBU, Evangeliseringsparty. Vi samler inn 7.000 kr i 2018

I Japan elsker de party! Å invitere til evangeliseringspartyer hjemme er en fin måte å evangelisere på. Derfor inviterer vi til temakvelder med lett servering. Tema kan være ´International party´, ´Game night´, Thanksgiving, ´friendship party´, ´Norwegian party´ osv. På disse partyene blir vi bedre kjent med hverandre og vi får muligheten til å fortelle om Jesus. Drømmen er at disse på sikt skal utvikle seg til å bli små husfellesskap. Det koster litt å arrangere disse, og derfor ville det vært kjempefint om FriBU kan hjelpe oss å finansiere dem. I 2017 ble disse partyene mer populære enn vi hadde regnet med, så vi satser på 20 deltakere per party i 2018. Vi planlegger 10 partier, og kostnad er ca. 50 kr per pers per gang. 15 kr er egenandel, og vi samler inn 35 kr. Dermed blir kostnad 700 kr per gang.

FriBU, Ungdomsleir. Vi samler inn 15.000 kr i 2018

Gjennom arbeidet som utsendingene driver kontinuerlig blant studenter og ungdommer, kommer de i kontakt med mange. Hvert år prøver de å samle disse til en leir for å få muligheten til å bli bedre kjent og snakke mer detaljert om troen og livet. Disse leirene har fokus på ungdommer som enda ikke har bestemt seg for å følge Jesus. Mange av dem har ikke kristne foreldre, og da kan det være vanskeligere å få finansiert en slik leir. Derfor ønsker FriBU å være med og sponse deler av leiren slik at det blir billigere for hver enkelt å være med. 

FriBU, speider. Vi samler inn 4.000 kr i 2018

Speideren i Japan er ikke helt det samme som speider i norsk tankegang. Men det er en gruppe som drar på tur og gjør aktivitet sammen. Det kan være ulike grupper, for eksempel familier, unge -voksne/studenter, barn osv. Hovedaktiviteten blir å lage bål når det ligger til rette for det, lage mat på bålet, bygge fellesskap og skape et forum for å snakke om liv og tro. Speideren i Japan har også fokus på disippelgjøring av ledere.