Et land i Midtøsten

Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. Midtøsten er generelt sett ikke åpen for kristen misjon. Men Frikirkens motivasjon er å forkynne evangeliet for de unådde. Dette gjelder også i områder der dette er krevende. Våre utsendinger er tilknyttet en barnehage for fattige lokale barn og for syriske flyktningbarn, og de følgende prosjektene er knyttet til denne barnehagen.

FriBU: Barnehage materiell. Vi samler inn 10.000 kr til dette i 2018

Barnehagen har som mål å tilrettelegge for lokalt eierskap, og at den kan stå på egne bein. Dermed er busjettene i stor grad satt til hva som er minimum av hva som trengs. Det er flott for barna og oppleve at de kan bli spandert på en flott avslutningsfest, julefest og andre aktiviteter som gir verdi for dem. Pengene brukes også til materiell til klasseromsundervisning, og håndarbeid.

FriBU: Barnehage, 10 plasser i ett år. Vi samler inn 30.000 kr til dette i 2018

Dette er en stipendordning der fattige familier kan søke om stipend til barnehageplass. Syriske flyktningfamilier har særlig behov for dette. Frikirken støtter 10 plasser per år.

FriBU: Toppscorer, fast givertjeneste for ungdom.

Fast givertjeneste til barnehagens drift. Vi overfører det beløpet som kommer inn. Å være toppscorer er å være med å hjelpe til at syriske barn har en god barnehageplass.  De fleste barn i verden lever liv som er veldig annerledes enn livene våre i Norge. I MidtØsten er det mange som er på flukt og lever liv som er annerledes enn hva de drømmer om. I barnehagen får barna kjærlighet, trygge rammer og en god forberedelse for skolestart. Slik får vi være med på å gi dem en bit av det livet de drømmer om. Meld deg på fast givertjeneste. Husk at foreldre må samtykke hvis den som inngår fast givertjeneste er under 18 år.