Et folk i Sentral-Asia

Fra 2012 er Frikirken engasjert i et land i området. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

To utsendinger fra Frikirken er i landet. Utsendingene arbeider gjennom en organisasjon som har den samme målsettingen som oss; å dele det glade budskap med folket. Sammen ønsker vi å se folk som kommer til tro og følger Ham som er veien, sannheten og livet.

Prosjekt

Sat 7 på det relevante språket: Vi samler inn 250.000 i 2018

70000 av disse er øremerket barneprogrammer, og FriBU samler inn til disse. I Midtøsten har man kultur for å se masse på TV. Programmene fra Sat7 retter seg mot kristne og muslimer, med særlig fokus på kvinner og barn, som ofte sitter hjemme og ser på TV. Sat-7 har en klar evangelisk målsetting, både ved å nå ut til de som ikke har hørt om Jesus før, men også ved å gi god bibelsk input til de som allerede tror. Videre ønsker de å formidle at bibelen er troverdig og vektlegger de kristnes dype røtter og historie i området. Sistnevnte er viktig fordi mange ser kristendom som en vestlig tro, og fordi mange tenker at å være muslim er den eneste muligheten.

FriBU, Tree of life: Vi samler inn 40.000 i 2018

Remzi (8) og Necati (10) er to brødre i en kristen familie. Faren deres er fra muslimsk bakgrunn, men kom til tro før de ble født. Hele familie går i en lokal kirke. De bor i en by med 18 millioner mennesker, og kjenner bare til en håndfull andre som følger Jesus. Om sommeren får barna dra på leir arrangert av Tree of life. Der møter de andre barn fra troende familier. De får fantastisk bibelundervisning som også hjelper dem til å leve som med Jesus når de kommer tilbake til skolen sin.

FriBU, bibler: Vi samler inn 4.500 i 2018

Våre utsendinger kommer i kontakt med mennesker som ønsker seg bibler. Derfor ønsker de å ha en pott som de kan kjøpe inn bibler for, og dele ut når noen viser interesse for å lese i den.

FriBU, skole: Vi samler inn 8.000 kr i 2018

Hver søndag kommer det ca. 20 flyktningbarn til en av kirkene i dette landet. Vi ønsker å gi dem en liten sum så de kan kjøpe inn materiell og kanskje litt snacks til samlingene.

FriBU, Teen Street: Vi samler inn 25.000 kr i 2018

Martin og Tina er et nederlandsk ektepar som for mange år siden fikk en visjon fra Gud om at også ungdommer fra dette folket i Sentral-Asia skal få delta på Teen Street og på den måten kjenne at de er en del av Guds store familie. Ungdommene er ofte alene kristne i sine byer, og i mange menigheter finner vi kun en ungdom. Martin og Tina tok utfordringen på alvor, og for seks år siden flyttet de til området sammen med sine tre gutter for å bli kjent med ungdommer i dette området. Teen Street er en av de største kristne festivalene i Europa og arrangeres årlig. Hvis ungdommene skal kunne delta på Teen Street, koster det mer enn for ungdommer fra Europa fordi de trenger pass, visum og flybilletter. Frikirken hjelper til med noen flybilletter. 

FriBU, ungdomsleir: Vi samler inn 10.000 kr i 2018

Svært mange kristne ungdommer i dette landet er alene om følge Jesus på sine skoler og nærmiljø. En gang i året blir det arrangert leir for alle ungdommene over hele landet noe som er svært populæt og et høydepunkt for mange.. Dette er en unik mulighet for de få kristne ungdommene å få komme sammen og få lov til å lovsynge, lære og ha fellesskap med andre i samme situasjon.