Misjonslandene

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Frikirken støtter lokale medarbeidere i Mali. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.