Frikirkens julegaveaksjon

I årets julegaveaksjon samler vi inn til partnere i Israel. Den messianske (Jesustroende) bevegelsen er i sterk vekst, og våre partnere jobber på ulike vis med å styrke troen hos barn og unge, som er bevegelsens fremtid. 

Hva samler vi inn til?

Netivah er en organisasjon som jobber med messiansk (Jesustroende) ungdom og unge voksne. I februar 2022 skal de ha en ungdomsleir med minimum 250 deltakere i alderen 14–18 år. Det er ungdomsledere i de ulike menighetene som melder på seg selv og ungdommene, sånn at oppfølging i etterkant også er sikret. På leirene kommer ungdommene inn i et stort fellesskap med andre messiansk troende, og dette er en uvanlig opplevelse for de fleste. Her er det masse gøy og ulike aktiviteter. I tillegg er det god undervisning og smågrupper der man kan snakke om det man har lært ,og om hvordan det påvirker ens eget liv. Budsjettet for leiren er omkring 140 000 kr.

Bibelselskapet i Israel (BSI) er også Frikirkens partner. De fokuserer både på evangelisering og på den stadig voksende messianske bevegelsen. De har nylig lansert 13 nye produksjoner for barn og ungdom så familier skal ha ressurser for å lære opp barna i troen på Jesus. Noen av disse er oversatt fra utlandet, andre er laget av lokale troende. Ved hjelp av din gave kan BSI dele ut gratis til flere. Hvert produkt koster omkring 50–80 kroner. 

I tillegg har BSI fått laget en ny oversettelse av NT. Forrige versjon ble laget for over 40 år siden, så det var behov for en revidering. Nå trengs det penger til å produsere oversettelsen i bokformat så den kan deles ut. Kostnaden for design, gjennomlesing og trykking er 150 kr per stykk for de første 5000 kopiene (full bibel med den nye NT revisjonen). 

Hvordan sende penger?

Vipps 7777, merk «julegave»

Klikk her, eller gå til gi.frikirken.no, finn prosjekt som heter Julegave 2021

Kontonummeret til misjon: 3000.21.94976, merk «julegave»