Læringsnettverk

Misjonsavdelingen på Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Læringsnettverk for innvandrerarbeid i Frikirken er et nettverk for menigheter som enten har, eller ønsker å starte, et innvandrerarbeid. Hovedfokuset vil være på muslimer i Norge. Nettverket vil arbeide med en rekke spørsmålknyttet til innvandrerarbeid, dele erfaringer og få opplæring.

🔗 Gå til informasjon om Frikirkens læringsnettverk for innvandrerarbeid.