Frikirkens lederkonferanse 2020

Koronapandemien satte en stopper for Frikirkens lederkonferanse 3.- 4. juni 2020. En digital lederkonferanse ble arrangert 23. sept 2020. Opptak fra konferansen tilbys nå som gratis ressurs til menighetene.

Sesjonene fra den digitale konferansen er tilgjengeliggjort på Frikirkens kursplattform. Der ligger det også spørsmål til videre samtale omkring  temaene.

🔗 Se sesjonene fra lederkonferansen.
🔗 Les mer om konferansen i artikkel på Budbærerens nettsted.