Konferanse for ledere i Frikirken

Frikirken planla lederkonferanse 3.- 4. juni 2020 på Stavern folkehøyskole, med tema «Jesus til nye generasjoner 0-40». Arrangementet er avlyst.

Konferansen sikter på å utruste deg til å være leder av kristent arbeid som når generasjonen 0-40 år, og er relevant for alle typer lederroller i Frikirken.

Konferansen starter onsdag 3. juni med lunsj kl. 11.00 og avsluttes torsdag 4. juni med årsmøte i Frimaf kl 16 og middag kl. 17. Meld deg på via skjemaet på denne siden.

I forkant av lederkonferansen arrangerer Stavern fhs i samarbeid med teologisk fagråd en fagdag med mulighet for fordypning i tematikk som er relevant med tanke på å nå 0-40-generasjonen. Fagdagen starter med lunch tirsdag 2. juni kl 11.30, og avsluttes i forkant av lederkonferansen, onsdag 3. juni kl 11. Du melder deg på fagdagen i samme påmeldingsskjema som på lederkonferansen.

🔗 Last ned program (Word).

Utgifter til begge arrangementene dekkes av den enkelte deltaker/ lokalmenigheten. Deltakere fra Vestre og Nordre kan få dekket reiseutgifter ved å sende inn reiseregningsskjema til hovedkontoret i etterkant av konferansen.
Det forutsettes at man reiser på billigst mulig måte, og bestiller eventuelle flybilletter tidlig. Bilgodtgjørelse dekkes kun dersom man har med seg andre deltakere i bilen.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2020.
Du kan også melde deg av uten kostnader innen denne datoen.
Ved påmelding etter 10. mai, påløper en ekstra kostnad på kr 300.
Ved avmelding etter 10. mai må hele beløpet betales. Dersom avmeldingen skyldes sykdom, og legeerklæring kan fremlegges, belastes kun deltakeravgiften.