(Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Kurs for flyktninger

Vil dere bidra med kurs og annen opplæring for flyktninger fra Ukraina? Kristelig studieforbund innfører nå en midlertidig stimuleringsordning for opplæringsvirksomhet som gjennomføres i 2022 for flyktninger i regi av deres medlemsorganisasjoner og deres menigheter og lokallag.

Gjennom trygge og gode læringsarenaer kan flyktninger i mottak e.l. og de som bosettes i kommunene, få relevant opplæring som bidrar til deltakelse, mestring og inkludering i det norske samfunnet, skriver Kristelig studieforbund på sine nettsider.

Kristelig studieforbund innfører nå en midlertidig stimuleringsordning for opplæringsvirksomhet som gjennomføres i 2022 for flyktninger i regi av deres medlemsorganisasjoner, og deres menigheter og lokallag.

"Ulike og mangfoldige læringsarenaer vil være viktig i tiden framover. Enten du vil bidra til meningsfull aktivisering gjennom praktiske kurs. Eller du vil tilby norskkurs, språkkafe eller bli kjent med Norge-kurs. Dessuten: I praktiske kurs som håndtverk, sang og musikk, friluftsliv o.a. kan du kombinere språkopplæring, og ikke minst knytte kontakter og bidra til gode felleskap", står det å lese på nettsidene til K-stud. 

Søknadsfrist er 15. juni 2022. 

Les mer på Kristelig studieforbund sine nettsider.