Julegave 2018

Frikirken støtter våre søsken i Israel og Palestina, som jobber for å spre evangeliet blant sine egne. I advent 2018 samler vi inn en julegave til to prosjekter.

På israelsk side vil pengene gå til Netivah, en organisasjon som arrangerer leirer, konferanser og ledertrening for messiansk/kristen ungdom fra menigheter over hele Israel.

På palestinsk side vil pengene gå til et prosjekt som Det Palestinske Bibelselskap (PBS) driver. Prosjektet kurser alle landets sosiallærere i fredelig konfliktløsning

Materiell finnes nederst på siden.

Se film

Netivah har sendt oss denne filmen:

Det palestinske bibelselskapet har sendt oss denne (utdrag):

 

Begge filmene er tekstet til norsk.