Bønn under synoden

Det inviteres til bønnetjeneste under hele synodemøtet, og menighetsledere er oppfordret til å promotere dette rundt om i menighetene.

I menighetsposten som går ut fra Frikirkens hovedkontor til menighetenes ansatte hver måned, oppfordres det til å engasjere seg som forbeder og invitere med seg andre til å be for synodemøtet. 

 "Erfaring viser at bønnetjenesten har stor betydning for et godt samtaleklima og fellesskapet generelt. Delta gjerne som enkeltperson eller inviter med bønnegruppen din", står det å lese i mailen.  

Videre opplyses det om at det er mulig å delta på to måter; ved å møte opp fysisk ved Scandic Hotel 33 i Oslo og være med i bønn en time eller flere. Det skal innredes et eget bønnerom like ved forhandlingssalen, og det vil bli satt opp tider for ledet bønn. Det er også mulig å komme til andre tider. Det legges vekt på at bønner som bes i gruppe ikke skal være debattpreget.

Det er også et alternativ å be hjemme. I begge tilfeller ønsker ansvarlig for bønnetjenesten, Ivar Johnsen, gjerne å vite om de som kan være med. Han ber de om ønsker å melde seg til tjeneste om å sende en sms til 480 70 379 eller en e-post til Ivar Johnsen

Skriv deg opp på lista over bønnetider her.

Bønnetjenesten ledes av Ivar Johnsen og Tine Marit Slyngstadli.