Global uke 2020

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR), for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Frikirken er medlem av Norges Kristne Råd og oppfordrer til ha fokus på dette temaet i uke 46, som i 2020 er 8. – 15. november.

Se informasjon og materiell på egen nettside: globaluke.no.

🔗 Gå til globaluke.no