Frikirkens Eldsterådskurs

Introduksjon

 

Velkommen til Frikirkens eldstekurs

Velkommen til kurs med fokus på tjenesten som eldste i Frikirken. Kurset består av fire deler. Målet er å gi en grunnleggende forståelse av hva eldstetjenesten i Frikirken innebærer. Kurset er utviklet på bakgrunn av vedtak i Frikirkens Synode og behov i våre lokale menigheter for en opplæring for våre ordinerte eldste i Frikirken. Kurset kan gjerne brukes til å rekruttere nye eldste. De vil da få en god forståelse for hva tjenesten som eldste innebærer.

De fire kursdelene er:

Del 1: Lederskap

Del 2: Frikirkens forfatning og reglement

Del 3: Arbeidsgiveransvaret

Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag.

Hvert kurs har tydelige læringsmål og inneholder:

Filmer: Det er fire filmer på 8-12 minutter i hvert kurs. I noen av kursene får du møte andre eldste i frikriken som deler fra deres tjeneste som eldste.

Oppgaver: Til de ulike kursdelene finner du refleksjonsoppgaver som vi oppfordere dere å arbeide med sammen i eldsterådet, men de kan også gjøres individuelt.

Materiell: I kurset kan du laste materiell som er relevante til temaet i de ulike modulene. Du vil også finne linker til frikirkens webside og steder der du kan finne mer informasjon og resurser.

Det er viktig for deg som gjennomfører kurset å forstå at kurset har videoprogresjon. DVS. du kan ikke hoppe mellom de ulike kurs modulene. Du må begynne fra begynnelsen og kommer ikke videre til neste modul før du har sett filmene i forrige modul. Kurset er lineært. Du starter med modul 1 om lederskap og går så videre til modul 2.

Har du spørsmål om innhold og gjennomføring, kontakt den som er tilsynsansvarlig i ditt presbyterium.

Da er det bare å begynne med den første del av kurset som har fokus på: LEDERSKAP.

Lykke til.

Kursinnhold

Del 1: Lederskap

 • Introduksjon
 • Sunt og sant lederskap
 • Utrustende lederskap
 • Luthersk lederskap
 • Møt eldste i Frikirken
 • Tilbakemelding på del 1

Del 2: Frikirkens forfatning og reglement

 • Introduksjon
 • Eldsterådets ansvar
 • Eldsterådets oppgaver
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Tilbakemelding på kursdel 2.

Del 3: Arbeidsgiveransvaret

 • Introduksjon
 • Å være arbeidsgiver i Frikirken
 • Rekruttering og ansettelse
 • Ordninger og goder Del 1
 • Arbeidsmiljø og HMS Del 2
 • Tilbakemelding på kursdel 3.

Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag

 • Introduksjon
 • Frikirkens visjon
 • Frikirkens oppdrag: Disippelgjøring
 • Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 1
 • Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 2
 • Ressurser FriBU
 • Ressurser hovedkontor
 • Tilbakemelding på kursdel 4.

Del 1: Lederskap

Velkommen til kurset med fokus på eldstetjeneste og lederskap.

Læringsmål for hele kurset er å gi innføring i viktige sammenhenger for lederskap i menigheten, for inspirasjon, refleksjon, utvikling av ferdigheter, og ansvarliggjøring.  

Kurset gir innføring innen temaene sunt og sant lederskap, utrustende lederskap og luthersk. Vi ønsker å gi impulser til å reflektere over viktige sammenhenger, og arbeide videre med egne og styrets ferdigheter. Kurset vil også oppmuntre til å tenke konkret og til å hjelpe hverandre med å stå til ansvar for det et liv i ledelse innebærer.  

Modulene kan sees alene og hver for seg, men læringsutbyttet økes ved å se alle modulene og resten av Frikirkens eldstekurs. Å se deler sammen i styret kan også være nyttig, men ikke minst å reflektere sammen med andre i samme situasjon. Sammen kan styrets medlemmer dele konkrete ferdigheter som man ønsker å jobbe med for sin egen del, og hjelpe hverandre ved å holde hverandre ansvarlig.  

Som vi nevnte på forsiden så er læringsmålet med denne kursdelen å:

 1. Sunt og sant lederskap. Du har en klar forståelse av hvor avgjørende sunnhet i lederens eget liv er, og hvilke fallgruver en leder risikerer.
 1. Utrustende lederskap. Du har en klar forståelse av det bibelske stoffet om utrustende lederskap, og hvordan tjenende lederskap er Jesu eksempel.
 1. Luthersk lederskap. Du har en klar forståelse av hva en leder er forpliktet på etter den evangelisk lutherske lære og har bekreftet ved ordinasjon og innsettelse. 

Hvis du går opp opp og trykker på knappen resursser, kan du laste ned en oversikt over de tre temaene i modulen, samt spørsmål til refleksjon og oppgaver som du kan gjøre individuelt eller sammen med eldsterådet.

Nedenfor kan du høre Tilsynsmann Geir Øystein Andresen forklare deg mer om innholdet i denne modulen.

https://vimeo.com/507961819/80ee143454?share=copy

 

Sunt og sant lederskap

Lederskap med tungepunkt i hverdagene  

Lederskap handler om Jesus. Om ditt forhold til Ham. I hverdagen. Sammen med andre mennesker. Ingen av oss kan gå forbi eller utenom vårt eget liv, vår egen hverdag, vårt eget hjem, på vei ut til plattform, styrerom, arrangementer eller i kalenderen. 

Sunnhet i lederens eget liv, og hvilke fallgruver en leder risikerer. Utgangspunktet i Bibelens forventninger til en leder. Underbygge viktigheten av å beholde selvbilde som disippel og at vårt kall først og fremst er å følge Jesus. 

Materiell: Du finner dette i dokumentet du lastet ned i modul 1.

Oppgaver:

 • Hva er de praktiske valgene du vil ta for å utvikle hverdagsrelasjonen med Jesus? 
 • Hvilke hverandre-kvaliteter (se kompendium) setter dere mest pris på i lederfellesskapet deres? Hvilke hverandre-kvaliteter vil dere satse på å styrke det neste halvåret? 
 • Hvordan kan du bli enig med de du lever nærmest, om hvordan dere holder dere «trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» i hjemmet og menighetsfellesskapet? 

https://vimeo.com/507962203/94264866a7?share=copy

Utrustende lederskap

Du skal få utruste noen få.

Oppdraget styrer. Salige er dere så sant dere kommer tett på folkene deres, blir møkkete på hendene, tjener dem, vasker dem, løfter dem opp. Tør vi å stole på at vi utruster hele menigheten ved å investere i noen få? 

Det bibelske stoffet om utrustende lederskap, og hvordan tjenende lederskap er Jesu eksempel. Hva sier Bibelen om utrustende lederskap? Hvilke eksempel viste Jesus oss i sitt lederskap? 

Materiell:

Se vedlagt kompendium som du har lastet ned i innledningsdelen .

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i kompendium.

 • Reflekter og evaluer ærlig om kulturen i deres menighet: Leder vi primært fra plattform eller relasjonelt fra hjemmene våre? Tenk over 1-2 personer dere kan begynne å investere i personlig. 

Hør Eirik Austeng pastor i Hamar Frikirke snakke om utrustende lederskap nedenfor. Det er videoprogresjon, slik at du må se hele filmen for å komme videre til neste modul.

https://vimeo.com/511897103/05870035fc?share=copy

Luthersk lederskap

Ja til bibel, bekjennelse og kristen enhet.

Oppgaver du ønsker de skal gjøre

Hva betyr det i praksis når du har svart ja på dette spørsmålet: Gir du din tilslutning til den lære som er uttrykt i de lutherske bekjennelsesskrifter? Dåpen og troen er basis. Menigheten velger, ordinerer og innsetter eldste i tjeneste.  

En leder er forpliktet på den evangelisk lutherske lære og har bekreftet dette ved ordinasjon og innsettelse. Hva lover man der? Hva betyr det? 

Materiell:

Se vedlagt kompendium som du har lastet ned i innledningsdelen .

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i kompendium.

 • Del med hverandre i eldsterådet noen situasjoner der den enkelte av dere opplever at det er vanskelig å lede i kjærlighet.  
 • Bruk Luthers lille katekisme når dere reflekter om menighetens bevissthet om evangelisk luthersk lære og praksis, og kristen enhet. 

Hør Geir Øystein Andresen snakke om sunt og sant lederskap nedenfor. Det er videoprogresjon, slik at du må se hele filmen for å komme videre til neste modul.

https://vimeo.com/507963923/1c8ce56f34?share=copy

 

Møt eldste i Frikirken

Møte tre eldste som forteller om eldstetjenesten.

Hør hva eldste sier om sin tjeneste i en lokal menighet. De svarer kort på spørsmål om kursets tematikk, ut ifra lokalmenighetsperspektiv: Spørsmålene de har fått er hva det betyr for de å:

 • å være leder i en luthersk frikirke i vår tid? 
 • hvordan utrustende lederskap ser ut i praksis?  
 • praksiser som er viktige for deg selv som sunn og sann leder  

Se filmene under og la deg inspirer. Når du har hørt filmene, ber vi deg gå videre og gi en kort evaluering av kurset.

https://vimeo.com/519556975/033582d44d?share=copy

https://vimeo.com/507966050/72a9b335ee?share=copy

https://vimeo.com/507965654/34b2d2d1a4?share=copy

Tilbakemelding på del 1

Vi er svært glad for at du nå har fullført første kursdel med tema: Lederskap. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Lykke til med de neste modulene.

 

Del 2: Frikirkens forfatning og reglement

Introduksjon

Introduksjon til temaet Frikirkens forfatning og reglement.  

I dette kurset skal vi se nærmere på noen av Frikirkens grunndokumenter.  Bekjennelsesskriftene understreker hva som forener oss, og hva vi som eldste skal lede etter.  

Frikirkens skriftsynserklæring veileder oss enda et skritt videre i hvordan vi som kirke oppfatter Guds ord.  

Forfatning og reglement veileder oss til hva som er kjernen i eldsterådets tjeneste, og viser oss hvordan roller, ansvar og myndighet er fordelt i menighet og kirkesamfunn. Samlet skal dette gi oss hjelp til forståelse av vår egen rolle som ordinerte.  

Kurset består av 4. moduler, fordelt på tre filmer. I denne første, korte modulen får du en oversikt over innholdet i kurset og hva vi ønsker med de ulike modulene. Du kan enkelt laste ned de dokumenter som vi ønsker at du skal lese sammen med filmene du ser. Du finner dem selvfølgelig også på Frikirkens hjemmeside. Der finner du også andre ressurser som er nyttig for oss som eldste.  

Materiell:

Frikirkens bekjennelsesskrifterLast ned


Frikirkens forfatningLast ned

Frikirkens reglementLast ned

Skrift- og kirkesynserklæringen fra 1967:68Last ned

Skriften og kirken. En uttalelse med utgangspunkt i Skrift- og kirkesynserklæringenLast ned

https://vimeo.com/518440735/6290a9c8a2?share=copy

 

Eldsterådets ansvar

Ordinert til tjeneste med ansvar for forkynnelse, sakramentsforvaltning og bønn.

Vi skal i denne modulen starte med ordene vi ble møtt med, og løftene vi avla, da vi ble ordinert til eldstetjeneste. Videre skal vi se på bekjennelsesskriftene vår kirke bygger på, og på det skrift- og kirkesyn vår kirke står for. Noe vil du få med deg på filmen og plansjene her, noe finner du som vedlagt materiell. Kurset forutsetter at du bruker tid til lesing og refleksjon, og vårt håp er at dere bruker tid til samtale om temaet i eldsterådet. 

Materiell: (Dokumenter lastet ned i innledningsdelen)

BekjennelsesskrifteneOrdet og Kirken. Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesyn; Skriften og kirken. En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968 

Oppgaver til refleksjon og samtale: 

 • Hvilken plass har arbeidet med Guds ord i ditt liv og i din tjeneste som eldste? 
 • Hvordan kan dere som samlet råd hjelpe hverandre til “å trengja stadig djupare inn i Den heilage skrifta og sanningane i den kristne trua”? 
 • Hvordan kan dere som eldsteråd hjelpe menighetens medlemmer til aktiv bruk av Bibelen? (Ref. Frikirkens målplan) 
 • Hva kan gjøres i deres menighet for å “legge til rette for et læringsmiljø som helt fra barneår og opp gjennom voksen alder legger til rette for trosopplæring”?  
 • I hvilken grad opplever dere de lutherske bekjennelsesskriftene som kjente og samlende i menigheten? 

https://vimeo.com/520358551/128d7c50b4?share=copy

 

Eldsterådets oppgaver

Hyrder og styre.

Oppgaver du ønsker de skal gjøre

Vi skal i denne modulen fokusere på Forfatning og reglement, og hva disse sier om eldsterådets ansvar og oppgaver. Sammen med ordinasjonsritualet sier disse hva som er det grunnleggende i vår tjeneste som eldste. 

Materiell: (Trykk på linken)

Frikirkens forfatning, med fokus på §4-9 

Frikirkens reglement, med fokus på kap. 3.1 – 3.3 

Ordinasjonsritualet  dokument 1

Ordinasjonsritualet  dokument 2

Oppgaver til refleksjon og samtale 

 • Hvor opplever du at tyngdepunkter ligger i din -, og ditt eldsteråd sin tjeneste? 
 • Hva innebærer det i praksis for deg som eldste at du er hyrde for menigheten? 
 • Hvordan preges eldsterådsmøtene av at det er hyrdene for flokken som samles? 
 • Ta utgangspunkt i reglementets liste over eldsterådets oppgaver, og samtal om hvor dere opplever at dere har deres tyngdepunkt. Utfordre hverandre på hvilke områder dere ønsker å øke fokuset, og hvor dere i større grad kan delegere. 
 •  Hvordan utøver dere “omsorg for medlemmenes liv og levnet gjennom bønn, rettledning og sjelesorg …»? 

https://vimeo.com/518440915/bfb357c072?share=copy

 

Roller, ansvar og myndighet

Roller, ansvar og myndighet 

Vi skal i denne modulen se nærmere på roller, ansvar og myndighet i lokalmenigheten, og i kirkesamfunnet. Hva er eldsterådets ansvar og myndighet i forhold til menighetsmøte, diakonråd og ansatte?  Hva er forholdet mellom menighet, presbyterium og synode? 

Materiell (Trykk på linken)

Frikirkens forfatning, med fokus på §7-15 

Frikirkens reglement, med fokus på kap. 3.1 – 3.3 og 3.7-3.10

Oppgaver til refleksjon og samtale 

 • Hvordan kan dere som eldsteråd holde fast på deres kjernetjeneste som hyrder, og delegere flere oppgaver til andre råd, utvalg eller enkeltpersoner med ønsket kompetanse? 
 • De fleste menigheter har lagt seg til en viss deling av oppgaver mellom eldsteråd, diakonråd og arbeidsutvalg. Hvorfor har dere havnet der dere er, og hva kan gjøres annerledes? 
 • Som eldste står du i et dobbelt forhold til din pastor. Hvordan er forholdet mellom din relasjon til din pastor som din hyrde, og din relasjon til ham/henne som din ansatt? 
 • Hvordan kan dere som arbeidsgivere bidra til at deres ansatte trives, utvikles og lykkes i sin tjeneste? 
 • Hva betyr det for deg og din menighet at dere ikke bare er en selvstendig menighet, men inngår i et fellesskap av menigheter i Frikirken? 
 • Hvor bevisst er deres menighet på deres plass i kirkefelleskapet, og til de mål som menighetene sammen har satt seg som synode? 

https://vimeo.com/518441916/39251b06e4?share=copy

Tilbakemelding på kursdel 2.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Frikirkens forfatning og reglement. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Lykke til med de neste modulene.

 

 

Del 3: Arbeidsgiveransvaret

Introduksjon

ModulRessurser

Introduksjon til temaet «Eldsterådet som arbeidsgiver»  

Kurs 3 handler om eldsterådet som ansvarlig for de ansatte i menigheten. Kurset består av i alt fem moduler. Etter denne introduksjonsmodulen følger en modul som beskriver arbeidsgiveransvaret og peker på nyttige ressurser. Modulene 3-5 tar for seg konkrete temaer knyttet til personaloppfølging.  I her modul kan du også laste ned en PP som du kan følge mens du hører på undervisningen. Nedenfor finner du viktige linker og resurser.

Linker og resurser:

Frikirkens hjemmeside: LINK

Nyttige ressurser for arbeidsgivere og ansatte: LINK

Ansatte på Frikirkens hovedkontor: LINK

Frikirkens lønnsavtale: LINK

Frikirkens personalhåndbok: LINK (NB: Innlogging på VIRKE: brukernavn: pv og passord: Frikirkens)

FriMaf (Frikirkens medarbeiderforening): LINK

Lover og forskrifter: LINK

Arbeidstilsynet: LINK

Virke: LINhttps://www.virke.no/

Underveis i kursdel 3 forklarer vi mer om de ulike resursene, hva de sier og hvordan de kan brukes. Ovenfor der det står resurser, kan du laste ned ett ark med oversikt over module 3 med introduksjon, alle oppgaver og resurser. Da kan er det bare å begynne på kurs 3. Eldsterådet har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det er her vi starter.

https://vimeo.com/542659698/840edc24c0?share=copy

 

Å være arbeidsgiver i Frikirken

ModulRessurser

Denne modulen handler om hva det innebærer å være arbeidsgiver, generelt og i Frikirken spesielt. Arbeidsgiveransvaret plasseres tydelig hos eldsterådet, samtidig som vi peker på viktigheten av at utøvelsen av ansvaret plasseres hos enkeltpersoner. I modulen går vi gjennom viktige ressurser for alle med arbeidsgiverroller. 

Materiell:

Under resurser kan du laste ned Power Point til undervisningen. Andre resurser finner du dokument fra module 1.

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i dokumentet du lastet ned i modul 1.

 1. Eldsterådet har arbeidsgiveransvaret for alle menighetens ansatte. Hvem utøver arbeidsgiveransvaret overfor forstanderen i menigheten deres? Pek på én i eldsterådet. Hvordan utøves dette ansvaret gjennom et kalenderår? Sett opp aktuelle punkter til et årshjul og bli enige om når og hvordan dere skal jobbe videre med dette.   
 2. Dersom menigheten har flere ansatte: Er det forstanderen som utøver arbeidsgiveransvaret overfor den/de andre ansatte? Hvis ja: Er det avklart hva utøvelsen innebærer – og ikke? Snakk om og skriftliggjør forventningene. 

 

https://vimeo.com/542660263/abb839c65d?share=copy

 

Rekruttering og ansettelse

Denne modulen handler om praksis, reglement og formaliteter ved rekruttering og ansettelser i Frikirken. Ting som vil være grunnleggende og retnings-ledende for hele ansettelsesløpet, og dermed relevant for alle arbeidsgivere. 

Materiell:

Linker til ulike dokumenter finner du i module 1.

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i dokumentet du lastet ned i modul 1.

 1. Hva bør ansettelses-samtalen i det minste inneholde, generelt og spesielt i deres menighet? 
 2. Hvilke av Frikirkens dokumenter må den som ansettes få kjennskap til som arbeidstaker?

https://vimeo.com/543757909/3118aff2e1?share=copy

Ordninger og goder Del 1

Denne modulen handler om praksis, reglement og formaliteter ved rekruttering og ansettelser i Frikirken. Ting som vil være grunnleggende og retnings-ledende for hele ansettelsesløpet, og dermed relevant for alle arbeidsgivere. 

Under en overskrift som høres formell ut, vil da også denne modulen dreie seg om de viktigste styrende og lovpålagte avtaler og dokumentasjoner i arbeidsforholdet. Hva disse avtalene skal inneholde, og hvordan de skal ajuour-holdes. Det blir blant annet en gjennomgang av lønnsplassering og –regulering, selve arbeidsavtalen og avtale om taushetsplikt.

Materiell

Du finner linker i dokument som du lastet ned i modul 1.

Filmer

Du finner den første filmen nedenfor som har tema: Ordninger og goder. Dette er del 1 av tema: Ordninger og goder. Når du har sett denne filmen går du videre til del 2 med tema: Arbeidsmiljø og HMS. I forbindelse med siste film, vil du også finne noen oppgaver som du og eldsterådet kan reflektere over og til samtale om.

 

https://vimeo.com/544534318/7ce3ef0b09?share=copy

 

Arbeidsmiljø og HMS Del 2

Neste tema som vi vil du skal arbeide med er: Arbeidsmiljø og HMS. Undervisningen finner du nedenfor. Når du har sett filmen, reflekter over oppgavene.

Oppgaver

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i dokumentet du lastet ned i modul 1.

 1. Har alle ansatte arbeidsavtaler i henhold til kravene som stilles i arbeidsmiljøloven? Er disse oppdaterte og relevante?
 2. Hvilke personarkiv-forhold, både fysiske og elektroniske, kan forbedres i henhold til vern av personopplysninger og særlig sensitive personopplysninger? 

 

https://vimeo.com/544535104/3b0a8e56a4?share=copy

Tilbakemelding på kursdel 3.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Arbeidsgiveransvar. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Lykke til med de neste modulene.

 

 

Del 4: Frikirkens visjon og oppdrag

Hvorfor er Frikirkens visjon og oppdrag viktig? 

Kurset har et overordnet læringsmål:

Kurs 4 skal oppmuntre eldsteråd og menighetens tilslutning til Frikirkens visjon og oppdrag, samt gi innsikt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for at visjonen og oppdraget virkeliggjøres. Ovenfor under ressurser kan du laste ned en oversikt over modulen, samt forslag til oppgaver til de enkelte modulene.

De du vil høre her er:

 • Jarle Skullerud er nåværende synodeformann i Frikirken og jobber 20% som pastor i Oslo Østre Frikirke.
 • Hanne Marie Moi er menighetskonsulent ved frikirkens hovedkontor og jobber 30% som ungdomsleder i Greåker frikirke. 

Lykke til med kursdel 4. La deg engasjere av Frikirkens visjon og oppdrag.

https://vimeo.com/547040112/3307059ece?share=copy

Frikirkens visjon

ModulRessurser

Frikirkens visjon: «Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere». Dette uttrykker drivkraften til alt Frikirken gjør og hvorfor Frikirken er til. Hvordan skal vi sikre at mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere? I dette ligger et hyrde- og opplæringsansvar og et praktisk ansvar slik at organiseringen av menighetsarbeidet legger til rette for at visjonen virkeliggjøres. Hvordan anvendes visjonen i eldsterådet og i organisering av menigheten? 

Læringsmål:

Gi kjennskap til Frikirkens visjon. Modul 2 skal istandsette eldsterådet til å se/skape sammenheng mellom lokal og sentral visjon.  

Materiell:

Under resurser ovenfor kan du laste ned Power Point som brukes i presentasjonen. Du finner også oppgaver i dokument som du lastet ned i modul 1.

Oppgaver:

Nedenfor finner du mulige oppgaver som vi ønsker du skal reflektere over i forhold til det du hører. Du finner de samme oppgavene i kompendium.

 1. Har menigheten sin egen visjon? Hvordan bruker dere den i det daglige arbeidet? Kjenner medlemmene visjonen og årsaken til at dere har den?
 2. Samtal om Frikirkens visjon
  • Åpne fellesskap – hva betyr dette for oss? Oppleves vi som et åpent fellesskap? Hva gjør vi for å være like radikalt inkluderende som Jesus var?
  • Mennesker blir sett og bekreftet – hva gjør vi for å se enkeltmennesker? På hvilke arenaer er det lett å bli sett og bekreftet hos oss? 
  • Tydelig Jesusvitnesbyrd – merker folk at vi er etterfølgere av Jesus? Hva skal til for at et møte med menigheten blir et møte med Jesus? 
  • Utruste til etterfølgelse – På hvilke områder i livet hjelper vi hverandre til å vokse som mennesker og Jesu etterfølgere?

 

https://vimeo.com/547040943/fef343ec5c?share=copy

Frikirkens oppdrag: Disippelgjøring

For at vi skal virkeliggjøre visjonen har synoden, representert ved alle menighetene, vedtatt en målplan som skal disippelgjøre mennesker til Jesusetterfølgelse. Dette gjøres gjennom tre hovedsatsinger: først Jesus i hverdagen, så Jesus til nye generasjoner, deretter Jesus til nye mennesker. Under de ulike hovedsatsingene finnes det ulike mål som skal hjelpe oss å lede og organisere slik at visjonen virkeliggjøres og målene nås. Målplanen er ikke vedtatt for at menighetsledere, frivillige og ansatte skal få mer å gjøre, men for å sette retning for arbeidet og minne oss på hva vi som Kirke er kalt til i verden: å gjøre alle folkeslag til disipler. 

Læringsmål:

Gi innsikt i Frikirkens målplan og oppmuntre eldsteråd til å konkretisere punkter fra målplanen inn i eget menighetsarbeid.

Medvirkende:

 • Eirik Austeng er pastor i Hamar frikirke og jobber i tillegg som unge voksne konsulent i Fribu. 
 • Astrid F. Lande er barne- og ungdomspastor i Råde frikirke og jobber i tillegg som nettverksleder i Fribu for tidligere Østfold. 

Materiell:

Last ned målplan til Frikirken og les gjennom den. Du finner den HER

Oppgaver:

Bruk tid i bønn og stillhet.

 • Har Gud et kall for dere som menighet? Hva ligger på Guds hjerte for deres lokalsamfunn? (Dersom dette er helt nytt for dere, er det lov å bruke tid til dette også i bønn og stillhet.)
 • Snakk ærlig: hvordan ligger deres menighet an med tanke på målplanens tre deler?
 • Velge ut 2-3 målpunkter dere kan se for dere å fokusere på det neste året.

Gå gjennom alle eller velg ut noen spørsmål. 

 •  Hva slags nye fellesskap kan dere strekke dere mot å bygge?
 • Hvilken sårbar gruppe mennesker kan dere hjelpe?
 • Hvilken ungdom/ung voksen kan dere følge opp som mentor?
 • Har dere en kultur av å lede relasjonelt og fra hjemmet? Hva skal til for at dere kan komme dit?
 • Hva er hensikten og visjonen med barne- og familiearbeidet deres?

https://vimeo.com/547041484/522b33a222?share=copy

Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 1

Sammen strekker vi oss til de unådde – det er ikke noe enkeltmenighetene kan ta ansvar for hver for seg. Vi tar misjonsbefalingen på alvor: Frikirken kan ikke nå alle folkeslag, men sammen kan vi nå noen med evangeliet. Møt misjonærer fra to ulike land og hør om deres arbeid. Hvordan den lokale menigheten kan være bidragsytere til Frikirkens misjonsarbeid?

Læringsmål: 

Gi innblikk i Frikirkens misjonsarbeid og oppmuntre eldsteråd til å være med å så inn i misjonsarbeidet og be frem nye misjonærer. 

Medvirkende: 

 • Erling og Helene er to av Frikirkens misjonsutsendinger til Midtøsten. 
 • Knut Ola og Ruth Kari Topland sender videohilsen fra Japan. 

Materiell:

Du finner mer om Frikirkens misjon på våre hjemmesider. LINK

Se filmene under og la deg inspirer. Først ut er Erling og Helene Aasen. Gå så videre til neste modul, så finner du filmen fra Knut Ola og Ruth Kari Topland

 

https://vimeo.com/547042148/8bdf090bf5?share=copy

Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 2

Nedenfor finner du videohilsen fra Knut Ola og Ruth Kari Topland i Japan. Når du har sette filmene om misjon, utfordrer vi deg og eldsterådet til å reflektere over følgende spørsmål.

Oppgaver:

 • Hvordan kan vi engasjere den lokale menigheten til å be og kjenne at de har en del av misjonsarbeidet til Frikirken utenfor Norge? 
 • «Vår menighet kan støtte Frikirkens eget misjonsarbeid, og mange andre misjonsprosjekter. Engasjement avler engasjement. » – Diskuter påstanden. 
 • Der hvor mennesker blir forfulgt og det er vanskelig å være en Jesus etterfølger vokser kirken, ofte mye. Hvorfor? 
 • Frikirken har utsendinger på steder hvor det kan være farlig å ta imot Jesus, og å dele troen sin. Hva tenker dere om det? 

https://vimeo.com/547043416/28a0d1d17d?share=copy

Ressurser FriBU

ModulRessurser

I denne filmen presenterer Hanne Marie (representerer menighetsteamet på hovedkontoret) og Håvard (representerer FriBU) de viktigste ressursenesom finnes i Frikirken nasjonalt og FriBU. Hvorfor og hvordan skal menighetene bruke disse ressursene? Hvordan kan dere komme i kontakt med ressursene?

Læringsmål: 

Gi eldsteråd kjennskap til hvilke ressurser som finnes på hovedkontoret og i FriBU og hvordan de kan hente ut og ta i bruk disse. 

Medvirkende: 

 • Hanne Marie Moi jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og som ungdomsleder i Greåker frikirke. 
 • Håvard Haugland jobber som daglig leder i FriBU og er eldsterådsleder i Hånes Frikirke. 

Materiell:

Ovenfor under resurser kan du laste ned en Power Point som viser resursene til FRIBU og fra hovedkontor. Du finner også mer på FRIBU sine hjemmesider og på Frikirkens hjemmesider.

Først ut er Håvard Haugland som presentere ressurser fra FriBU

 

https://vimeo.com/547045425/b0293a29ab?share=copy

Ressurser hovedkontor

Hanne Marie Moi jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og som ungdomsleder i Greåker frikirke. Nedenfor kan du hører henne fortelle om ressursene som hovedkontoret kan bidra med inn i den lokale menighet.

Oppgaver:

Her finner du også noen oppgaver som dere kan arbeide med i eldsterådet.

 • Hvilke ressurser bruker dere i deres menighet per nå? 
  • Hvordan synes dere den/de ressursen(e) fungerer? 
  • Hvordan har den bidratt til utvikling av arbeidet?
 • Hvilke ressurser kan være nyttig for dere å se nærmere på basert på målpunktene dere ønsker å jobbe med i deres menighet? 
 • Hva gjør dere, eller ønsker dere å starte med, hvor det hadde vært nyttig å bruke en ressurs? 
 • Hvem (dere eller andre ledere) kan ta ansvar for å komme i kontakt med de aktuelle ressursene? Sett et navn per ressurs som følger opp det videre arbeidet. 

https://vimeo.com/547045775/e28867fb48?share=copy

Tilbakemelding på kursdel 4.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Frikirkens visjon og oppdrag. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Her kommer vi til å legge opp ett diplom du kan laste ned som bevis på at du har fullført kurset. Eldstetjenesten er viktig og vi tror og håper at du gjennomkurset i enda større grad kan være med å utføre de ulike sidene som en eldstetjeneoste innebærer.

Vi ber om Guds velsignelse over liv og tjeneste.