Sammen om oppdraget

Vår visjon

Frikirkens hensikt
Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

En fri kirke
Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere har styringsretten.

Sammen om oppdraget
Denne formuleringen skal minne oss om at hele kirkesamfunnet, både barn og voksne, står sammen om det viktigste. Vi står sammen om oppdraget til å vinne mennesker i vårt eget nabolag og til jordens ender.