Sammen om oppdraget

Dokumenter og utgivelser

Høringsuttalelser og hyrdebrev (H) er gitt av Synodestyret eller Synoderådet og er historiske dokumenter som ikke revideres.

Skrifter og saksdokumenter (S) er vedtatt av Synoden eller Synodestyret og gjelder til de (eventuelt) blir erstattet.

Utredningene (U) er foretatt i tilknytning til utdanning eller etter oppdrag fra Frikirken. Innhold og konklusjoner uttrykker forfatternes holdninger.

2015 (S) Ordinasjon av kvinner: Anbefaling til eldsterådet der eldsterådet er delt.
2010 (S) Misjon til Israel og folkeslagene – med perspektiv på situasjonen i Midtøsten. Prinsipputtalelse laget som temahefte.
2008 (S) Skriften og kirken. Uttalelse med utgangspunkt i Frikirkens skrift- og kirkesynserklæring fra 1967-68. Samme tekst, med studiespørsmål, er utgitt som temaheftet Skriften og kirken i 2010.
2008 (H) Kvinner og homofile i trossamfunn. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
2008 (H) Endringer i opplæringsloven. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
2008 (S) Diakonal handlingsplan (dokument til Synoden)
2008 (U) Kirken og klimautfordringene (dokument til Synoden). Se temahefte fra 2010 for en publisert versjon (i høyremenyen).
2007 (H) Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
2007 (U) Menighetsdannelser og nedleggelser (Harry Hansen)
2006 (H) Staten og Den norske kirke. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
2006 (U) Rapport fra samtalen Den Evangelisk Lutherske Frikirke – Den norske kirke
2004 (S) Skilsmisse og gjengifte. Veiledning
2003 (S) Veiledning til menighetene i asylsaker. Synodestyret
2002 (U) Ordinasjon av kvinner (saksdokument til Synoden)
2000 (S) Etiske utfordringer - Homofilt samliv. Veiledning fra Synodestyret
2000 (U) Eldste på åremål (saksdokument til Synoden 2002)
2002 (H) Til 125-årsjubileet for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Hyrdebrev fra Synodestyret.
1998 (S) Forholdet til Den norske kirke. Veiledning fra Synodestyret
1998 (S) Kall til kristen livsstil i møte med forbrukerkulturen. Synodestyret
1998 (U) Presbyterianisme på norsk (Terje Solberg)
1997 (U) Kirketukten i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Terje Solberg)
1996 (S) Vern om lære og liv. Betenkning fra Synodestyret
1995 (S) Bruk av ordinerte fra andre menigheter ved dåp. Uttalelse fra Synodestyret
1995 (S) Kirken og de homofile. Uttalelse i forb. med Den norske kirkes kirkemøte 1995
1992 (S) ”Ta og et”, ”ta og drikk”. Om Herrens måltid og noen sider ved vår kirkes nattverdpraksis. Skannet dokument
1991 (H) Om partnerskapsloven. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
1991 (S) Ordet og kirken. Frikirkens skrift og kirkesyn, utarbeidet i 1967 og 1968. Redaksjon 1991.
1990 (S) Barn og nattverd. Tekstutgave av hefte utgitt av Barne- og ungdomsavd.
1989 (U) Ordet og Ånden (Arne Kristiansen, Jon Magne Lund, m.fl.) Skannet dokument
1988 (H) Vern om ekteskap og familieHyrdebrev fra Synodestyret.
1981 (U) Prestene J. S. Munch og P. P. Wettergreen som veiryddere for Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge (Terje Solberg) Skannet dokument
1981 (U) Diakonien i vår kirke (komiteinnstilling) Skannet dokument

 

 

Frikirkens temahefter

Heftene kan lastes ned ved å trykke på bildene. Menigheter kan bestille heftene i trykt utgave ved epost til post@frikirken.no.

Forside til heftet Herrens måltid

Forside til heftet Kirken og klimautfordringene

Forside til heftet Misjons til Israel og folkeslagene

Forside til heftet Mann og kvinne

Forside til heftet Skriften og kirken