Sammen om oppdraget

Utredninger og høringer

Høringsuttalelser og hyrdebrev (H) er gitt av Synodestyret eller Synoderådet og er historiske dokumenter som ikke revideres.

Utredningene (U) er foretatt i tilknytning til utdanning eller etter oppdrag fra Frikirken. Innhold og konklusjoner uttrykker forfatternes holdninger.

2008 (U) Diakonal handlingsplan (dokument til Synoden)
2007 (U) Menighetsdannelser og nedleggelser (Harry Hansen)
2006 (H) Staten og Den norske kirke. Høringsuttalelse fra Synodestyret.
2006 (U) Rapport fra samtalen Den Evangelisk Lutherske Frikirke – Den norske kirke
2002 (U) Ordinasjon av kvinner (saksdokument til Synoden)
2000 (U) Eldste på åremål (saksdokument til Synoden 2002)
2002 (H) Til 125-årsjubileet for Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Hyrdebrev fra Synodestyret.
1998 (U) Presbyterianisme på norsk (Terje Solberg)
1997 (U) Kirketukten i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Terje Solberg)
1991 (S) Ordet og kirken. Frikirkens skrift og kirkesyn, utarbeidet i 1967 og 1968. Redaksjon 1991.
1989 (U) Ordet og Ånden (Arne Kristiansen, Jon Magne Lund, m.fl.) Skannet dokument
1988 (H) Vern om ekteskap og familieHyrdebrev fra Synodestyret.
1981 (U) Prestene J. S. Munch og P. P. Wettergreen som veiryddere for Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge (Terje Solberg) Skannet dokument

 

Oppdatert 2017 03 22