Sammen om oppdraget

Skrifter og veiledninger

Skrifter og veiledninger er vedtatt av Synoden, tilsynsmennene eller Synodestyret og gjelder til de (eventuelt) blir erstattet.

2017 Til Frikirkens eldsteråd: Uttalelse fra tilsynsmennene om ekteskapet.
2015 Ordinasjon av kvinner: Anbefaling til eldsterådet der eldsterådet er delt.
2010 Misjon til Israel og folkeslagene – med perspektiv på situasjonen i Midtøsten. Prinsipputtalelse laget som temahefte.
2008 Skriften og kirken. Uttalelse med utgangspunkt i Frikirkens skrift- og kirkesynserklæring fra 1967-68. Samme tekst, med studiespørsmål, er utgitt som temaheftet Skriften og kirken i 2010.
2004 Skilsmisse og gjengifte. Veiledning
2000 Etiske utfordringer - Homofilt samliv. Veiledning fra Synodestyret
1996 Vern om lære og liv. Betenkning fra Synodestyret

 

Se også Utredninger og høringsuttalelser.

Oppdatert 2017 03 22

Frikirkens temahefter

Heftene kan lastes ned ved å trykke på bildene. Menigheter kan bestille heftene i trykt utgave ved epost til post@frikirken.no.

Forside til heftet Herrens måltid

Forside til heftet Kirken og klimautfordringene

Forside til heftet Misjons til Israel og folkeslagene

Forside til heftet Mann og kvinne

Forside til heftet Skriften og kirken