Sammen om oppdraget

Tilsynsområder (presbyterier)

Frikirken er delt inn i fire tilsynsområder (presbyterier), Nordre, Vestre, Søndre og Østre.

Hver av områdene har to tilsynsmenn som har ansvar for jevnlig tilsyn med menighetene i sitt område. Presbyteriene har jevnlige presbyteriemøter. Se Forretningsorden for presbyteriemøtene.

Her er kontaktinfo for tilsynsmennene i Frikirken.

 

Frikirkens presbyterier

kart over Frikirkens presbyterier 2014

Klikk på kartet for større bilde.

Oppdatert 2017 03 22