Sammen om oppdraget

Framtidsgaven

Minnegaver og testamentariske gaver i Frikirken

Fra tid til annen mottar Frikirkens misjonsarbeid testamentariske gaver og minnegaver. Det gjør oss ydmyke og takknemlige at enkeltpersoner prioriterer Frikirkens misjonsarbeid på denne måten.

Man tenker gjerne at testamentariske gaver er noe som enslige eller barnløse gir. Vi ønsker å minne om at en gave i testamentet er noe alle kan gi. Selv en mindre del av en arv, utgjør en stor gave Frikirken hadde brukt mye ressurser på å samle inn på annen måte.
 

       “At livsarvinger skal ha alt i testamentet, er en tanke
      jeg ønsker å utfordre. Jeg og Gro har et fjerde barn: Misjonen”
              – Arnfinn Løyning

 

Frikirkens misjonsarbeid er rettet spesielt mot de unådde folkegruppene i verden. Vi har i dag utsendinger i Israel og de palestinske områdene, Tyrkia, Jordan, Japan og Mali. Fellesnevneren for de fire sistnevnte, er at antall troende på stedet er under én prosent, eller langt mindre. Vi er stolte av at Frikirken på denne konkrete måten tar Jesu ord på alvor. En gave i ditt testament blir en del av Frikirkens svar på Jesu misjonsbefaling – et ja som klinger også etter at du er borte.

Dersom du har spørsmål om testamentariske gaver, minnegaver eller om testament generelt, kontakt misjonsleder Terje Bjørkås på tlf. 483 28 844.

Les mer om testamentariske gaver og arv: Om arv og testament (tekst i pdf-format)

 

Les mer (brosjyre i pdf-format).

 

Gavekonto til bruk ved testamentariske gaver og minnegaver:

3000.21.94976