Sammen om oppdraget

T-rkia


T-rkia

Sat 7-Türk

Sat-7 To

  • tv-sendinger med kristne verdier og kristent innhold
  • sender fire timer daglig i T-rkia
  • variasjon og bredde i programtilbudet

T-rkia

Facebook Twitter Blogg


T-rkia

Utsending 1

  • Menighetsstøttende arbeid
  • Bygger relasjoner

T-rkiaT-rkia

Utsending 2

  • Menighetsstøttende arbeid
  • Bygger relasjoner

VIPPS søk "Tyrkia" Bli fast giver

T-rkia er et land rikt på bibel- og kirkehistorie. Likevel er tyrkerne en folkegruppe som er nesten fullstendig unådd for evangeliet. Frikirken er nå engasjert i landet og har fra høsten 2012 to utsendinger. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for tyrkerne, så de kommer til tro på Jesus Kristus og blir Hans etterfølgere. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter.

Oppdatert 2014 08 29.