Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll september 2017