Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll oktober 2017