Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll mars 2017