Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll juni 2017