Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll februar 2017