Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll desember 2017