Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll april 2017