Sammen om oppdraget

Synodestyreprotokoller

2018: –––––––––––––––––
 
2017: –––––––––––––––––
 
2016: –––––––––––––––––
 
2015: –––––––––––––––––
Synodestyreprotokoll 2015 03 12-13 (DOCX)
Synodestyreprotokoll 2015 01 29-30 (DOCX)

2014: –––––––––––––––––
Synodestyreprotokoll 2014 12 17 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2014 11 28-29 (PDF)
 

Forrige synodestyreperiode (2011-2014)

Synodestyreprotokoll 2014 10 03-04 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2014 09 04-06 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2014 06 12-13 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2014 04 04-05 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2014 02 07-08 (PDF)

2013: –––––––––––––––––
Synodestyreprotokoll 2013 11 01-02 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2013 09 30 (upubl.)
Synodestyreprotokoll 2013 09 05-07 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2013 06 09 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2013 04 12-13 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2013 02 08-09 (PDF)

2012: –––––––––––––––––
Synodestyreprotokoll 2012 12 07-08 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2012 10 26-27 (upubl.)
Synodestyreprotokoll 2012 09 06-08
Synodestyreprotokoll 2012 06 08-09
Synodestyreprotokoll 2012 03 23-24 (PDF)
Synodestyreprotokoll 2012 01 27-28

2011: –––––––––––––––––
Synodestyreprotokoll 2011 12 09-10

Du trenger Adobe Reader (lenke åpner i egen fane) eller en annen pdf-leser for å vise disse filene. Noen få referater ligger i Word-format.

Oppdatert 2018 01 19