Sammen om oppdraget

Hvem kan jeg kontakte?

Hvem på Frikirkens hovedkontor kan jeg kontakte for hjelp til menighetsutvikling?

For generell informasjon om menighetsveiledning og utvikling
Unni Westli, menighetsveileder, tlf. 97009182, e-post: unni.westli@frikirken.no

Område Navn Telefon E-postadresse
DISK og Neste steg Unni Westli 970 09 182 Send e-post
Menighetsplanting Øivind Augland 950 42 260 Send e-post
Misjonale menigheter Jon Arne Nygård 918 19 995 Send e-post
Naturlig menighetsutvikling Unni Westli 970 09 182 Send e-post
Misjonale smågrupper Unni Westli 970 09 182 Send e-post
Troshistorie Jens-Petter Jørgensen 952 76 903 Send e-post
Institutt for sjelesorg Hilde Charlotte Mørland 901 42 055 Send e-post