Sammen om oppdraget

Studietur menighetsplanting til Berlin 9.-12. mars 2017

Fribu og gruppen som arbeider med menighetsplanting i Frikirken, inviterer deg til studietur til Berlin, mars 2017. Vi har plass til max. 40 deltakere. Vårt ønske er å skape et miljø der folk som er interessert i menighetsplanting i Frikirken lærer hverandre å kjenne, drømmer sammen og ser på nye muligheter.

Last ned brosjyre med alle detaljer.

Meld deg på via dette skjemaet. Påmelding innen 15 desember.

Vi gleder oss til å reise sammen med deg!

Hilsen
Prosjektgruppe for menighetsplanting i Frikirken og Fribu:
Håvard Haugland, Erik Fjellestad, Øivind Augland, Kjetil Gilberg, Geir Langen og Lars Øystein Folkedal