Sammen om oppdraget

Et folk i Sentral-Asia

Sentral-Asia er rikt på bibel- og kirkehistorie. Likevel er det mange folkegrupper her som er nesten fullstendig unådd for evangeliet. Islam er den største religionen og preger både dagligliv, politikk og lover. Det finnes knapt protestantiske kristne der.

Fra 2012 er Frikirken engasjert i et land i området. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

To utsendinger fra Frikirken er i landet. Utsendingene arbeider gjennom en organisasjon som har den samme målsettingen som oss; å dele det glade budskap med folket. Sammen ønsker vi å se folk som kommer til tro og følger Ham som er veien, sannheten og livet.

Kirken i landet
Selv om 99 prosent er muslimer, så har det helt siden pinseunderet i Jerusalem vært kristne i dette geografiske området. I løpet av de første tusen år i kirkens historie hadde den stor utbredelse der. I dag er det i underkant av 100.000 ortodokse kristne, men de tilhører andre folkeslag enn den gruppen vi søker å nå. Antallet protestantiske kristne er svært lavt. Det er en ung og voksende evangelisk kirke i landet, og den påvirkes lett av nye strømninger og ideer. Dette kan være bra, men kirken trenger sårt å finne sin egen identitet.
 
Nyere historie
Området er urolig og i medias søkelys også i Norge. Terror er ikke uvanlig.
 
Oppdatert 2017 01 19