Sammen om oppdraget

Samarbeidsland

Frikirken hadde egne utsendinger i Etiopia fra 1974 til 2007. Vårt felt var i Didessadalen, vest for hovedstaden Addis Abeba, omtrent halvveis til Sudan. Evangelisering og helsearbeid var vårt viktigste fokus. De to siste årene arbeidet utsendingene våre i Dire Dawa, i øst mot Somalia, med et HIV-Aids-prosjekt.

 Frikirken støtter for tiden evangelisering og menighetsplanting i Didessadalen og utdanning av prester og andre arbeidere i kirken. En væpnet konflikt i 2008 mellom oromoer og gumuzer, har skapt store vanskeligheter for folket i Didessadalen. Et freds- og forsoningsarbeid ble igangsatt i 2010 med støtte fra Frikirken. Pilotprosjektet var vellykket og ble videreført i et femårig freds- og forsoningsarbeid. Dette løper ut 2016.

Ankang, i Shaanxi provins i Kina var Frikirkens første misjonsfelt. Fra 1916 til 1949 hadde Frikirken utsendinger i der. I 1949 forlot de en liten kirke. På 1990-tallet tok Johan Tidemann Johansen opp kontakten med kirken i Ankang. Dette førte til en fornyet relasjon med Frikirken. Etter Synoden 2014 har Frikirken avsluttet sin støtte til menigheten i Ankang. Menigheter og medlemmer i Frikirken er fortsatt engasjert av arbeidet gjennom organisasjonen Silkeveien. Johan Tidemann Johansen og Nora Margaret Gimse reiser til Kina i regi av denne organisasjonen. De underviser på seminarer og bibelskoler og holder kontakt med ledere i kirkene.

Frikirken startet misjonsvirksomhet på Taiwan i 1953. Barnehagedrift og helsearbeid stod sentralt ved siden av menighetsbygging. I 1973 ble det dannet en synode med tre menigheter. Den vokste til sju menigheter rundt 1980. Fram til slutten av 1980-årene var det mange utsendinger på øya. Siden 2002 har Frikirken holdt kontakt med kirken uten å ha egne utsendinger. Hovedkontakten i dag er med Det lutherske Aldershjemmet, et fruktbart diakonalt arbeid som drives i Dongshi.

Oppdatert 2017 03 14