Sammen om oppdraget

Pastor

- Kan du gi en kort presentasjon av stillingen din?
- Da jeg var ferdig utdannet fikk jeg jobbe sammen med en erfaren pastor, og vi betjente til sammen tre menigheter. Jeg fikk bli ordinert i denne perioden, og på den måten fikk jeg sjansen til å lære av noen som har gått foran, samtidig som jeg fikk prøve meg selv. Jeg synes det var en ideell kombinasjon, og er så takknemlig for den muligheten! På denne måten fungerte det som jeg drømte om: Jeg fikk slippe å bli kastet ut som hoved-pastor helt alene mens jeg kom inn i det å lede menighet. Veldig glad for denne muligheten! Det gav meg også trygghet til å si ja til å bli hoved-pastor i Sandnes Frikirke etter trainee-perioden.
 
- Hvordan vil du beskrive menigheten din?
-Den er spennende å jobbe med, og det er optimisme. Det er mange gode mennesker i menigheten, og jeg trives med å få være med å utvikle fellesskapet videre, og få se mer av Jesus i fellesskapet og menneskene i menigheten vår!
 
- Hvordan vil du beskrive en typisk dag på jobb?
- En typisk dag på jobben finnes ikke ;) Det er en veldig fleksibel jobb. Det som går igjen er tid på kontoret på formiddagen, og ungdomsarbeid eller ledermøter eller huskirke på kveldene. Veldig glad for at jeg kan forme så mye av dagen min selv.
 
- Hva er det som motiverer deg i jobben din?
- La folk få se mer av det beste som finnes, Jesus, kunne være med å utvikle fellesskapene og bygge relasjoner med folk.
 
- Hvis du var jobbsøker i dag, er din nåværende stilling en type jobb som du kunne tenke deg?
- Absolutt. Dette er en sånn type jobb jeg drømte om å få etter studiene, og det har jeg fått!

Navn: Lars Kristian Heggebø
Stilling: Pastor
Sivilstand: Gift med Margrethe, og fått to sønner!
Bosted: Sandnes
Menighet: Sandnes Frikirke