Sammen om oppdraget

- En kjempegod ressurs

- Vi trur Foreldreskolen er ein kjempegod ressurs for å nå familiane med bodskapen om at dei er dei viktigaste trusformidlaranne i borna deira sine liv, seier Thea F. Kopperstad, nettverksleiar i FriBU. - Hovudfokuset er på å skape ein god arena for å snakke om viktige tema.

Kursmaterialet er gratis for kyrkjelydane i Frikyrkja. Minnepinne med ferdig innspelt undervisningsopplegg er klar, og de kan bestille han her.

Fleire kyrkjelydar har meldt si interesse for å køyre foreldreskulen i tida framover. Nettverket på Sunnmøre er dei fyrste som har nytta seg av dette gode tilbudet. Dei har alt sanka mange gode erfaringar for vegen vidare og kjenner på store forventningar rundt opplegget. I Herøy og Volda køyrer dei kurset frå kl 20-22 i haust.

- Eg har melda litt med nokre av dei 30 deltakaranne på kurset i Herøy Frikyrkje og fått spennande svar.

Kursopplegget er altså gratis, men kyrkjelydane må sjølve bestille og betale den inspirerande boka som kurset er bygd på frå Bibelleseringen.

Thea F Kopperstad  er nettverksledar i Fribu og ansatt som barnearbeidar i Herøy.

 

Bestill Foreldreskulen på fribu.no. Målforma er bokmål.

Oppdatert 2014 11 12