Sammen om oppdraget

Nytt om klima

2015 10 23 - Norges Kristne Råd (NKR) arrangerer en felles uke for global rettferdighet fra 8.-15. november, og oppfordrer kirker og menigheter til en felleskirkelig klimainnsats denne uken. Les mer i Budbærerens nettartikkel.
---------------------------------------------------
Nå har alle rett til å få tilbake penger for energitiltak i hjemmet. Les mer om Enovatilskuddet på nettside hos Enova.
---------------------------------------------------
I klimadebatten blir det ofte henvist til FNs Klimapanel og deres rapporter, men hvem og hva er dette Klimapanelet? I denne artikkelen forteller leder for Frikirkens klimautvalg, Kjell P. Wiik, hvordan Klimapanelet fungerer, og gir oss konklusjonene i panelets siste rapport fra november 2014. Du trenger Adobe Reader eller annet program som kan vise pdf-filer.
---------------------------------------------------
22.september ble det arrangert et åpent interreligiøst klimamøte i Oslo. Arrangører var Norges kristne råd og Islamsk Råd m.fl.  Det var appeller og debatt, - blant annet om Norges ansvar mht klimaendringene. Mer på denne facebook-siden.
---------------------------------------------------
Klimakonferansen 2014 gikk av stabelen på Litteraturhuset i Oslo i februar. Les mer om konferansen her.
---------------------------------------------------
Risør frikirke er den tredje grønne menigheten i Frikirken. Se intervju med Knut Homme i Budbæreren februar 2014 og Risør Frikirke sin hjemmeside.
---------------------------------------------------
Frikirken var representert på klimatoppmøtet i Warzawa 2013. Nestleder, Idun Moe, dro sammen med en interreligiøs gruppe, initiert av Norges Kristne Råd, for å sette søkelys på hvilken samlende rolle religion kan spile i kampen mot klimatrusselen. Se og les om kva de opplevde under uken de hadde i Polen på bloggen deres her: Blogg frå klimaforhandlingane i 2013.
---------------------------------------------------
Nestleder, Idun Moe, er med i arbeidsgruppen som skal revidere punktene i plakaten for grønne menigheter. Hovedfokuset hennes er økumenisk tenkning rundt utformingen av konseptet, slik at flere kirkesamfunn utenfor Den Norske Kirke, som Frikirken, kan inkluderes.

Oppdatert 2015 10 23