Sammen om oppdraget

Norge

Misjonsbefalingen ble gitt av Jesus i Matteus 28:18 – 20. Oppdraget ble lagt på kirken globalt og til hver enkelt lokale menighet og til hver enkelt som følger Jesus. Som Frikirke tar vi vår del av ansvaret og fokuserer vi på de som fortsatt regnes for å være unådde folkeslag. I administrasjonen i Norge har vi tre ansatte: Misjonsleder Terje Bjørkås, Områdeleder Ingar Bø (60 %) og Prosjekt- og Bistandskonsulent Ingjerd Grimstad Bandak. Vi er opptatt av at Frikirken står sammen om misjonsoppdraget og ønsker at misjonsengasjementet skal rotfestet dypt i hver menighet. Vi trenger engasjement i form av bønn, initiativ til kontakt og informasjon, og både kreative og tradisjonelle måter å samle inn penger til arbeidet på. Her må vi spille på lag!

Innvandrerarbeid 

Nå er vi i en situasjon i  Norge der ´misjonsmarken´ har kommet til oss. Stadig flere menigheter etterspør støtte for å etablere arbeid blant innvandrere. Den økende innvandringen til Norge er en utfordring og en mulighet. Vi ser et behov for at Frikirken øker kompetanse for å møte de som kommer inn i våre nabolag på en god og inkluderende måte. For å løse denne utfordringen, har vi ansatt en innvandrerkonsulent. 

Aktuelt:
På Visjon 2017 kommer vi til å ha fokus på flyktninger og asylsøkere og håper menighetene vil ta med seg  særlig arabisktalende og persisktalende. Vi tilbyr blant annet egne seminarer med tolking til arabisk og persisk.

Bridgebuilders

BridgeBuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Det ble startet av Israelsmisjonen og Frikirken i 2006 og drives i dag i samarbeid med Musalaha, Det palestinske bibelselskapet, Caspari-senteret og Bibelskolen i Grimstad.

Prosjekt: Bridgebuilders, femte omgang
I 2017 går vi inn i vår 5.omgang med Bridgebuilders. Prosjektet har 10 palestinske kristne, 10 messianske jøder og 10 nordmenn mellom 20 og 25 år. Del 1 foregår i Norge 28. Juli – 4. august, der deltakerne møtes i et nøytralt miljø som gir grunnlag for å bli kjent, ha fellesskap, bibelstudier, bønn, gruppesamlinger, fysiske utfordringer og ikke minst undervisning om temaer innen forsoning. Del 2 vil foregå med den samme gruppen i Midtøsten påsken 2018. Hvis noen vil ha Bridgebuilders som prosjekt, har vi mye materiell tilgjengelig, særlig rettet mot ungdom. Vi ønsker også deltakere til BB 17/18. Sjekk ut bridgebuilders.no