Sammen om oppdraget

Neste Steg – verktøy for framtidsvalg

Neste Steg er en coaching-prosess som gir hjelp til å ta gode fremtidsvalg. Neste Steg kan gjennomføres som et kurs med flere deltakere eller gjennom individuell coaching. Gjennom prosessen vil deltakerne få større tydelighet i hva som er egne kvaliteter, styrker og svakheter. Med dette som grunnlag, kan de være med å utvikle sin egen visjon for fremtiden på områdene: Yrkesliv, menighet, familie/venner, fritid og samfunnsliv.

Det er utviklet en tilpasset prosess for ungdom, Neste Steg Ung.

Nettside: http://xpand.eu/no/tjenester/personlig-utvikling/ (åpner i ny fane)

Lisensierte veiledere i Frikirken:
Øivind Augland
Yngve Kolltveit
Håvard Haugland (Neste Steg Ung)
Jon Arne Nygård
Unni Westli

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 19