Sammen om oppdraget

Naturlig menighetsutvikling

Teologen Schwarz undersøkte mer enn 1000 menigheter. Han fant egenskaper som kjennetegnet sunne, voksende menigheter. Denne kunnskapen har lagt grunnlaget for en tenkning om - og verktøy for - utvikling av den lokale menighet.

Utgangspunktet for arbeidet med naturlig menighetsutvikling er «Menighetsprofilen». Menighetsprofilen utformes på grunnlag av et spørreskjema som besvares av inntil 30 personer som er sentrale i menigheten. Profilen viser områder hvor menigheten fungerer godt og områder hvor den sliter. Fokus i prosessen videre rettes mot de områdene menigheten sliter. Det anbefales å ha en ekstern veileder i prosessen.

Nettside: http://k-vekst.no/category/namu-for-nye/hva-er-namu/ (åpner i ny fane)

Frikirkens veiledere:
Unni Westli
Arvid Hunemo

Tilbake til oversikten.

Oppdatert 2016 09 06