Sammen om oppdraget

Medarbeider- og menighetsutviklingrediger

Satsingsområdet vil bistå Frikirkens menigheter, frivillige og ansatte med ressurser og verktøy til vekst og utvikling.

Staben ønsker å ivareta medarbeiderutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken. Vi har noen etablerte verktøy, bl.a. praktikum for pastorer, eldste- og diakonkurs. Vi kan bidra med kompetanseheving og etterutdanning innen relevante fagfelt, veiledning og coaching.

Staben ønsker videre å bistå i nybrottsarbeid og menighetsplanting, i samhandling med tilsynsorganene. Å hjelpe lokalmenighetene i deres strategiske arbeid og presentere verktøy for menighetsutviklere står sentralt for oss. Fra 2012 er misjonale menigheter en strategisk satsing for Frikirken.

Kontaktinformasjon til medarbeiderne som jobber med dette satsingsområdet finner du i listen over ansatte.

Oppdatert 2017 01 16