Sammen om oppdraget

Medarbeider og menighetsutvikling

Satsingsområdet Medarbeider og menighetsutvikling (MMU) vil støtte Frikirkens menigheter, frivillige og ansatte til vekst og utvikling. Dette arbeidet er konkretisert gjennom: 

- misjonale menigheter (se informasjonsside under Ressurser)
- praktikum for pastorer
- eldste- og diakonkurs
- veiledningsprogram for alle ansatte
- arbeid med troshistorie (se informasjonsside under Ressurser)
- veiledning ved menighetsplantinger (se "for Menighetsplantere" under Ressurser)

Staben ønsker å ivareta medarbeiderutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken. Vi kan bidra med kurs og etterutdanning innen relevante fagfelt, veiledning og coaching.

Staben ønsker videre å bistå i nybrottsarbeid og menighetsplanting, i samhandling med tilsynsorganene. Å hjelpe lokalmenighetene i deres strategiske arbeid og presentere verktøy for menighetsutviklere står sentralt for oss. 

Kontaktinformasjon til medarbeiderne som jobber med dette satsingsområdet finner du i listen over ansatte.