Sammen om oppdraget

Misjonsteam

Misjon er et satsingsområde for Frikirken. Frikirken er særlig opptatt av å nå folkegrupper som ikke har hørt evangeliet.

I 2017 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Mali, Israel og flere steder i Midtøsten. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

Les mer om arbeidet og utsendingene på misjonssidene. Kontaktinfo for staben i Norge, finner du her.

Oppdatert 2017 01 16

Les om Frikirkens misjonsland.