Sammen om oppdraget

Misjonslandene

Frikirkens arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2017 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Mali, Israel og flere steder i Midtøsten. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

På grunn av sikkerheten til våre utsendinger og deres kontakter, kan vi ikke være veldig spesifikke på nett når det gjelder noen av landene vi jobber i og hvilke konkrete prosjekter vi støtter. Hvis noen ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt.