Sammen om oppdraget

Midtøsten

Midtøsten omfatter landene omkring den østlige del av Middelhavet og østover. Mellom landene i regionen, som er sterkt dominert av islam, ligger Israel. Regionen er preget av store konflikter, og religion er et vesentlig element i dette.

Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. De kristne tilhør i stor grad historiske kirker med opprinnelse fra tidlig kristen tid. De kristne er kommet under et stadig større press, og mange har flyttet fra regionen. Antallet kristne har sunket betraktelig. Krigene i Syria og Irak har forsterket denne tendensen kraftig.

Midt i denne situasjonen er det en åndelige hunger og tørst blant folket. Noen opplever å møte Jesus, og stadig flere blir Jesus-etterfølgere. Mange av disse må leve i skjul med sin nye tro. Vekst blant de troende skjer ofte ved at de nye Jesus-troende ved sitt nye liv og sitt vitnesbyrd vinner familie og venner.

Frikirkens engasjement
Landene er generelt ikke åpne for kristen misjon. Men kristne fra andre land kan få opphold og de kan få arbeid i organisasjoner som arbeider for å gjøre Bibelens budskap kjent, og være en støtte for de nye kristne.

Frikirken har fått muligheten til å arbeide i tilknytning til kristne organisasjoner og i samarbeid med lokale kristne i flere av landene. Det blir ofte rapportert om forfølgelse av kristne i regionen og det er viktig at vi som Guds folk står sammen med dem.

De politiske omveltningene skaper store sosiale problemer. Frikirken støtter prosjekter for å bedre levevilkårene for folkene i regionen. Dette omfatter bl.a. arbeid blant flyktninger.

Arbeidet i slike områder er utfordrende, og fordi dette er et sensitivt område deler vi informasjon fra arbeidet først og fremst i våre lokale menigheter. Ta kontakt med misjon(a)frikirken.no for informasjon om alternative måter for å få oppdateringer fra arbeidet.

Oppdatert 2016-11-09