Sammen om oppdraget

Et land i Midtøsten

Midtøsten omfatter landene omkring den østlige del av Middelhavet og østover, samt den Arabiske halvøy. Mellom landene i regionen, som er sterkt dominert av islam, ligger Israel. Regionen er preget av store konflikter, og religion er et vesentlig element i dette. Særlig preger den pågående borgerkrigen I Syria hele regionen – ikke minst på grunn av den enorme flyktningstrømmen som kommer til landene rundt Syria.

Landene i regionen har en lang kristen historie. I hvert land er det en kristen minoritet. De kristne tilhører i stor grad historiske kirker med opprinnelse fra tidlig kristen tid. De kristne er kommet under et stadig større press og forfølgelse, og mange har flyttet fra regionen. Antallet kristne har sunket betraktelig. 

Midt i denne situasjonen er det en åndelige hunger og tørst blant folket. Noen opplever å møte Jesus, og stadig flere blir Jesus-etterfølgere. Vekst blant de troende skjer ofte ved at de nye Jesus-troende ved sitt nye liv og sitt vitnesbyrd vinner familie og venner, eller at de opplever konkrete helbredelser eller drømmer om Jesus.

Frikirkens engasjement

Landene I Midtøsten er generelt ikke åpne for kristen misjon. Men vi ønsker å kunne være en støtte for lokale kristne, og å gjøre Jesus kjent der Han ikke er kjent. Derfor er Frikirken engasjert I Midtøsten I samarbeid med andre kristne organisasjoner. Vi er involvert I arbeid blant flyktninger, husmenigheter, og mediaarbeid. 

Arbeidet i slike områder er utfordrende, og fordi dette er et sensitivt område deler vi informasjon fra arbeidet først og fremst i våre lokale menigheter. Ta kontakt med oss for informasjon om alternative måter for å få oppdateringer fra arbeidet.

Oppdatert 2017 03 08