Sammen om oppdraget

Medlemskap

- innmelding skjer via e-post eller brev uten skjema
- attester for inn- eller utmelding hentes fra Kultur­departe­mentets skjema­side av den som fører kirkeboka
- overføring mellom menigheter i Frikirken skjer ved hjelp av overføringsskjema (BM eller NN).
- flytting. om ønskelig kan flyttemelding (BM eller NN) sendes når et medlem flytter til en annen menighets naturlige geografiske område uten å melde overføring.
- utmelding skjer på skjema fra Kultur­departe­mentets skjemaside

Frikirkens ordning for medlemsopptak kan brukes for å markere opptak i menigheten.
Kirkebokføringer gjøres i del A for medlemsopptak, del B for utmeldinger.
Overføring kirkebokføres som utmelding av den ene menigheten og medlemsopptak i den andre.
Anmerkning om fullt medlemskap kan gjøres i del D.
Lov om trudomssamfunn og ymist anna (åpner i egen fane)