Sammen om oppdraget

Mali

I Mali jobber Frikirken blant det muslimske fulanifolket. De er nomader og har en lang og stolt historie. Det er 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali. Fram til juni 2017 har vi to utsendinger i Mali: Torstein og Anne-Lise Baltzersen. Mali går gjennom en svært ustabil politisk situasjon og har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene. 

MELM

er en økumenisk misjonsorganisasjon som NMS og Frikirken etablerte for drøyt 30 år siden, og som nå også har fem afrikanske medlemskirker som alle sender misjonærer. Alt Frikirkens arbeid i Mali drives gjennom MELM – bistandsarbeid, evangelisering, ledertrening, misjonæradministrasjon og kirkebygging. 

Misjonærfamilie fra Etiopia. Vi samler inn 250.000 i 2017
Misjonsavdeingen i Mekane Yesus i Etiopia har et misjonærpar med to barn som har vært i Mali siden 2013. Frikirken betaler ca. 60 prosent av lønn og underhold. Far Gashahun var evangelist i Mekane Yesus kirken i Etiopia i 14 år og deretter ordinert pastor i 2015.  Mor Assresash er sosialarbeider ved et av kirkens sykehus. I Etiopia var hun prosjektleder i et HIV/Aids prosjekt.

Misjonærfamilie fra Nigeria. Vi samler inn 250.000 i 2017
Familien er sendt av en evangelisk kirke i Nigeria som ligner litt på misjonsforbundet. Familien har seks barn (tre av dem studerer hjemme i Nigeria), og Frikirken betaler 90 prosent av lønn og underhold. Høsten 2016 flyttet de opp til Sevare. Både mor Rahila og far Solomon jobber som evangelister. Rahila jobber også i kvinnearbeid, og Solomon er distriktsleder i kirken og leder for en fulaniradio.

Prosjekt: Tre gitarer. FriBU samlet inn 4.200 kr i 2017
I et blått blikkskur langs hovedvegen til Bamako klipper Hamma håret til kundene sine. Når fulaniene samles til kurs og leirer stiller Hamma opp med sin gamle gitar og sine egne sanger. Hamma spilte før i et orkester i nabolandet Burkina Faso. ”Der sang jeg for folk om kjærlighet og rettferdighet, men uten Gud. Nå priser jeg Gud med gitaren og sangen min. Det er så herlig!” Hamma drømmer om ny gitar. Han vet det er ungdommer som gjerne vil prøve å spille. Skal drømmen til den syngende frisøren gå i oppfyllelse? I romjulen 2016 fikk Hamma bli med Anne Lise inn til sentrum i Bamako for å velge seg en gitar. Den tar han med seg på ungdomsleirene i romjulen og i påsken, og nå ønsker de å kjøpe inn flere gitarer så flere kan være med og spille. 

Prosjekt: Ungdomsleirer. FriBU samler inn 26.000 kr i 2017
I fulaniarbeidet i Mali er leirene utrolig viktige. Der møtes fulaniere som har valgt "Jesusvegen" og venner som fremdeles regner seg for muslimer. 

Aminata fikk kristne venner på ungdomsskolen . Da hun ble invitert med på leir, gledet hun seg først og fremst til å treffe vennene som hun ikke hadde sett siden hun flyttet. Da hun fikk spørsmål om hva som hadde gjort sterkest inntrykk på henne på leiren, så var svaret undervisningen om islam og kristendom. Imamsønnen som ble pastor og som har levd på kloss hold med terrorister i Nord-;Mali, øste fra både kunnskap og konkret erfaring. Aminata har fortalt sin muslimske storebror om det hun har hørt. Det ser ikke ut til at noen vil hindre henne i å dra på leir igjen! Det arrangeres leirer for fulaniungdom både til jul og til påske. Se prosjektpresentasjon på fribu.no (åpner i egen fane).

Prosjekt: Datakurs. FriBU samler inn 2.700 kr i 2017
I Mali er fattigdom en stor utfordring. I 2017 trenger man datakunnskaper for å lettere kunne få seg jobb. Derfor ønsker vi å være med og støtte to datakurs for fulaniere – ett i Sevare og ett i Bamako. Se prosjektpresentasjon på fribu.no (åpner i egen fane).

Om landet

Mali, som er en tidligere fransk koloni, har en befolkning på 17,5 millioner mennesker. Økonomien er tungt støttet av jordbruk og fiske, men landet har også ressurser som uran, salt og gull. Omkring halve befolkningen lever under fattigdomsgrensen på 1,25 USD per dag. Omkring 95 prosent av befolkningen er muslimer. I tillegg er folketro utbredt, og ofte blandet med religionen de tilhører.