Sammen om oppdraget

M4 – prosessverktøy for å danne nye fellesskap

M4 er et prosessverktøy som ansvarliggjør medarbeidere som ønsker å starte nye fellesskap til handling. Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og personlige erfaringer, gis det hjelp til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt fellesskap.

M4 er både bøker og et interaktivt prosessverktøy. Det bygger på en overbevisning om at alle Jesusetterfølgere kan være med å danne og multiplisere fellesskap. Ikke alle er pionerer eller menighetsplantere, men alle kan være en del av et team som er med å starte noe nytt.

Nettside: Introduksjon og informasjon (pdf på Dawn - Norge sine nettsider).

Frikirkens coacher innen menighetsplanting:
Øivind Augland
Geir Langen
Kjetil Gilberg
Lars Øystein Folkedal

Her er en video om M4 (engelskspråklig):